WORKSHOPS

Anna Grip 4-8 of May 2020

ENGLISH BELOW

Workshop i samarbete med Dansalliansen. 4 – 8 maj. Måndag till fredag 12.00-16.00 inkl.paus.

Anna Grip håller även i den dagliga träningen hela veckan 9.30-11.00.

“Och sen då?” Klassen består av övningar vid väggen samt av korta fraser ute på golvet. Klassen tar utgångspunkt i principerna fall, tryck och skruv och handskas genom dessa med viktfördelning, rytm och organisation.

Mer info om ws kommer snart.

Anna Grip har under 30 års tid undervisat inom institutioner, utbildningar samt inom det utominstitutionella dansområdet. Anna Grip har även arbetat som koreografassistent, danscoach, konstnärlig ledare och utbildningsansvarig, och har också varit medlem i flera styrelser inom kultursektorn. Anna Grip arbetar sedan januari 2014 med organisationen ccap under ledning av Cristina Caprioli samt på Dans och Cirkushögskolan i Stockholm.


ENGLISH

Workshop in cooperation with Dansalliansen. 4 – 8 of May. Monday to Friday 12.00-16.00 including pause.

Anna Grip also leads the daily training Monday to Friday this week 9.30-11.00.

“And then what?” The class consists of exercises on the wall followed by short phrases in the center. The class are based on the principles fall, pressure and spiral, and handle through those, weight distribution, rhythm and organization.

Anna Grip has been teaching for 30 years in institutions and educations as well as in the independent dance field. She has also worked as a choreographer assistant, dance coach, artistic director and school leader and has also been a member of several boards within the cultural sector. Apart from teaching at different constellations, Anna Grip is from 1 jan 2014 working at the choreographic platform ccap and the University College of Dance and Circus in Stockholm.

Helena Franzén 7-11th of September 2020

Workshop i samarbete med Dansalliansen. 7-11 september. Måndag till fredag 11.35-16.00

Helena Franzén håller även i den dagliga träningen hela veckan 10.00-11.30.

Ansök direkt till Dansalliansen och senast den 23 augusti.

https://ansok.dansalliansen.se/workshop/embodied-awareness-1

Embodied awareness- Workshop

In the workshop we are dealing with the physical interpretation of a set specific repertoire material. We start from a given solo material, focusing on different methods how to approach it, how to identify new layers of understanding-

how to embody a movement within a dancer…..

During the workshop we ask questions how to trace the imaginative, spacious and energy- filled body.

How does the movement material speak to your sensory body? What happens in the transmission when the dancer is trying to perceive the qualities of a specific movement language? In the practice we embrace details in qualities, how to take charge and finally how to give in to the sensory intelligence provided by the body as a whole.

The second half of the workshop the solo material is going to be translated and explored into duos. How can we communicate with another dancer that knows the same movement material? In building the duos we discover new possibilities in the interpretation of the movement vocabulary.

Above all, the workshop encourages taking risks in body and in mind- to discover new layers of consciousness and physical articulation.

  • A tribute to pure delight of the dancing body!

“A foot that smiles, a hand that can weep- well, the dance is not only an art of time and space, it also is the art of the consciously lived and fulfilled moment, not different in the studio from onstage”

Mary Wigman


I Helena Franzéns arbete sätts den dansande, musikaliska kroppen i fokus. Fysiska funktioner, anatomiska strukturer och dynamiska förlopp är återkommande teman i hennes koreografiska arbete. Hennes verk beskrivs med ord som fysisk intelligens och rörelse poesi med nerv och närvaro- beskrivningar som tydliggör hennes plats i det svenska danslandskapet.

Efter utbildningen på Balettakademien i Stockholm 1986-89 och koreograf utbildningen på Danshögskolan 1996- 98, har Helena Franzen varit verksam som koreograf och dansare i 30 år och koreograferat över 80 verk och har turnerat i Skandinavien, USA, Sydamerika och i Baltikum.

Hon är en eftertraktad lärare och undervisar teknikklasser och repertoar för kompanier i Europa och Skandinavien.

Helena Franzén är hängiven sitt detaljerade rörelsespråk som är laddat med intrikata flöden, gränslösa variationer, explosivitet och poetisk närvaro. Tre kriterier är kännetecknande för hennes arbetssätt.: de rumsliga förutsättningarnas påverkan på koreografin, den täta dialogen med musiken som oftast är specialskriven samt de tekniskt drivna dansarna som är medskapare i arbetsprocessen.

2007 tilldelades Helena Franzén ett tioårigt konstnärsstipendium av Konstnärsnämnden. 2011 fick hon Stockholms stads kulturstipendium.

Helena Franzén tilldelades Svenska Teaterkritikers Förenings Danspris 2011. Med motiveringen: ”Under mer än två decennier har Helena Franzén utforskat och koncentrerat sitt koreografiska uttryck. Envetet och med rörelsen i centrum har hon finputsat och renodlat sitt språk tillsammans med dansarna.”