VÅRA STUDIOR

På Danscentrum Syd finns tre studior; en liten studio med trägolv och två stora studior med dansmatta. De är en tillgång för den dagliga träningen och fungerar även som en mötesplats för aktiva inom branschen, vilket möjliggör dialog och kunskapsutbyte. Våra studior är särskilt anpassade för dans med bra golv, värme och ventilation.

Notera att du som ska ska använda våra studior behöver kolla att du har ett aktivt fungerande passerkort. Detta får du av studiokoordinator Maria Forsman på kansliets öppettider måndag-fredag 9-13. Kontakta Maria innan du kommer så att hon kan förbereda kortet.

FÖR ATT HYRA STUDIO PÅ DANSCENTRUM SYD, kontakta Maria Forsman: maria@danscentrumsyd.se

Du som är medlem i Danscentrum Syd kan hyra alla våra studior för att arbeta med egna projekt, till subventionerade priser. Som medlem kan du också hyra våra studior billigt om du vill arrangera kurser och workshops.

Mellanstudion kan användas för att arrangera visningar. Den har plats för 30 personer och är utrustad med ljus, ljud och 3-fas-ström. Studion kan mörkläggas och det går även bra att stänga av brandlarmet om man använder rök på scen. Juridiska medlemmar kan hyra teknik från teknikpoolen till subventionerade priser och koreografer i residens kan låna denna gratis.

I mån av plats hyr vi även ut studior till externa aktörer med inriktning på rörelserelaterad verksamhet. Kontakta oss med förfrågan.

PRISER FÖR HYRA AV STUDIO 2022

Medlem i Danscentrum Syd:

Stora och Mellanstudion:

50 kr/tim. för produktion/rep/eget arbete.

125 kr/timme för workshop/kurs, inkomstbringande.

Lilla studion:

30 kr/tim. för produktion/rep/eget arbete.

60 kr/tim. workshop/kurs, inkomstbringande.


Ej medlem/Individ:

Lilla studion: 150kr/tim.

Stora studion samt mellanstudion : 250 kr/tim.

Ej medlem/ Organisation

Lilla studion: 300kr/tim.

Stora studion samt mellanstudion :400 kr/tim.

LILLA STUDION

Storlek: 6 x 9 m. Vita väggar, inga fönster. Fast ljudutrustning. Slipat och lackat trägolv. Spegelvägg längs långsida. Draperier.

MELLANSTUDION

Storlek: 10 x 10,5 m. Speglar och draperier. Fast ljudutrustning och viss ljusutrustning.

Inga skor förutom balett/modern/jazzteknikskor.

STORA STUDION

Storlek: 9 x 12,5 m. Balettstänger, speglar och draperier. Piano. Fast ljudutrustning. Ny matta 2021, utan kanter.

Obs inga skor tillåtna, förutom balett/modern/jazzteknikskor.

English below

EXTRA STUDIO 2021


STUDIO MED SUBVENTIONERAD HYRA - för juridiska medlemmar i DCSyd

Eftersom trycket är högt på våra tre studios och det kan vara svårt att boka in en sammanhållen period erbjuder vi nu att hyra en studio på Monbijougatan till subventionerat pris. Vi använder delar av Malmö Stads krisstöd till detta.

Studion heter CubaBaila och ligger i samma hus som restaurang Grand. Den är stor, luftig och ljus.

Så här funkar det:

▶︎ Studion är tillgänglig kl 9-16, måndag-fredag.

▶︎ Bokas i två-veckors-perioder.

▶︎ Totalhyran för 2 veckor är 8750 kr.

Er hyra för studion är 5500 kr (ink. moms).

Danscentrum bidrar med 3250 kr.

▶︎ Detta gäller året ut.

▶︎ En kort ansökan med beskrivning av behovet av studio

och önskad tidsperiod mejlas till: maria@danscentrumsyd.se


STUDIO WITH SUBSIDIZED RENT - for producing member

As the pressure is high on our three studios and it can be difficult to book a longer period, we now offer to rent a studio on Monbijougatan at a subsidized price. We use parts of Malmö Stad's crisis support for this.

The studio is called CubaBaila and is located in the same building as the restaurant 'Grand'. It is large, airy and light.

How it works:

▶ ︎ The studio is available from 9 am to 4 pm, Monday-Friday.

▶ ︎ The booking is in two-week periods.

︎ The total rent for 2 weeks is 8,750 kr.

Your rent for the studio is 5,500 kr (inc. VAT).

Danscentrum Syd contributes with 3,250 kr.

▶ ︎ This applies throughout the year 2021

▶ ︎ A short application describing the need for a studio

and the desired time period is emailed to: maria@danscentrumsyd.se