Danscentrum Syd består av 35 juridiska medlemmar och ca 90 enskilda medlemmar.

MEDLEMSKAP


Det finns olika former av medlemskap i Danscentrum Syd. Enskilt medlemskap riktar sig till dig som är professionellt verksam dansare (eller angränsande) och juridiskt medlemskap till dig/er som producerar dans (eller angränsande) genom en förening, firma eller bolag. Du kan även vara stödmedlem. Mer information nedan. 


Ansökan behandlas av styrelsen och besked lämnas så fort styrelsen sammanträtt. Notera att det därför kan dröja upp till två månader innan svar kommer.

English. Applications for membership are handled by the board of Danscentrum Syd and you will receive a reply after the next monthly board meeting. There are two main memberships: Individual member (enskilt medlemskap) and producing member (juridiskt medlemskap). You can also become a supporter. For more information in English, contact us. 

Klicka här för

ANSÖKAN ENSKILT MEDLEMSKAP

Ansök om ENSKILT MEDLEMSKAP i föreningen Danscentrum Syd

Skicka ett mejl till adressen medlemskap@danscentrumsyd.se

där du svarar på frågorna:

1. Ditt namn, adress och telefonnummer

2. Ditt födelseår

3. Redogör kort varför du vill bli medlem i Danscentrum Syd, max 1000 tecken.

4. Bifoga fullständigt CV för de senaste två åren

5. Bifoga examensbevis på dina utbildningar inom dans/rörelse/koreografi som är minst ett år långa.

Om du inte bifogar önskade bilagor är inte ansökan fullständig och kommer inte behandlas.

Klicka här för

ANSÖKAN JURIDISKT MEDLEMSKAP

Ansökan om JURIDISKT MEDLEMSKAP i föreningen Danscentrum Syd

Skicka ett mejl till adressen medlemskap@danscentrumsyd.se

där du svarar på frågorna:

1. Organisationens namn, organisationsnummer och organisationsform

2. Organisationens postadress

3. Vilka individer som ingår i organisationen

4. Mejladress och telefonnummer till kontaktperson för organisationen

5. Redogör kort för organisationens verksamhet, max 1000 tecken.

6. Redogör kort varför organisationen vill bli medlem i Danscentrum Syd, max 1000 tecken.

ENSKILD MEDLEM

Som enskild medlem får du:

Enskild medlem kan den bli som har minst tre års yrkesutbildning inom dans, mim, nycirkus, performance eller kan styrka kontinuerlig professionell verksamhet inom dans med fokus på scenkonst, under de senaste två åren. Medlemskap kan uppnås av den som delar och stödjer föreningens ändamål. Medlemskap ansöks skriftligen hos Danscentrum Syd.JURIDISK MEDLEM

Medlemskap för juridisk person ger berättigande till rådgivning och stöd rörande kollektivavtal och arbetsgivarfrågor. Du får dessutom följande förmåner:

8. PRODUCENTSTÖD, vilket innebär utökat stöd och coachning i ansöknings-, planerings- och produktionsprocessen. Se mer info nedan!

Medlemskap kan sökas av juridisk person som har som huvudsyssla att producera dans eller konstnärligt angränsande scenuttryck om den konstnärliga ledningen uppfyller kriterierna för enskilt medlemskap. Juridiskt medlemskap kan uppnås av den som delar och stödjer föreningens ändamål.

Medlemskap ansöks skriftligen hos Danscentrum Syd. Medlem är skyldig att följa de avtal som föreningen ingår och juridisk person som påtar sig arbetsgivaransvar ska följa de kollektivavtal som Danscentrums riksorganisation tecknar. 


PLUSGIRO 468 940 6 -9


Betala inte in medlemsavgiften innan du blivit beviljad medlemskap!

PRISER MEDLEMSKAP:

Enskild medlem: 350 kr/år. 

Juridisk medlem: 1500 kr/år. 

Stödmedlem: 100 kr/år.

Foto: AdeY

STÖDMEDLEM

Stödmedlemskap kan sökas av enskild eller juridisk person som delar föreningens målsättning och vill bidra till dess  förverkligande. Stödmedlem blir en genom att betala in fastställd årsavgift eller mer. Stödmedlemmar äger rätt att få information om föreningens verksamhet och har yttranderätt  men inte rösträtt vid föreningens möten. Stödmedlem som blir förtroendevald av Danscentrum Syd har rösträtt vid föreningens möten. Några av de rabatter på Inkonst och Skånes Dansteater som gäller medlemmar i Danscentrum Syd gäller även stödmedlemmar, kontakta respektive arrangör inför det arrangemang du är intresserad av. Vissa arrangemang är redan kraftigt subventionerade, så där erbjuds ingen rabatt.

För att bli stödmedlem, kontakta: info@danscentrumsyd.se