OM DANSCENTRUM SYD

Danscentrum Syd är en centrumbildning som förenar professionella frilansande dansare, koreografer, pedagoger och danskonstnärer i södra Sverige. Föreningen bildades 1991 och har idag 69 enskilda medlemmar (dansare) och 32 juridiska medlemmar (koreografer och producerande grupper) som är aktiva på lokal, nationell och internationell nivå inom dansområdet. Danscentrum Syd anordnar daglig träning, erbjuder medlemmarna tillgång till studior för repetition, hjälp med förmedling, rågivning och producentstöd samt arrangerar workshops och vidareutbildning. Vårt mål är att stärka danskonstnärerna och deras villkor, vara en mötesplats och att sprida danskonsten.

Danscentrum har kollektivavtal med Teaterförbundet, vilket även gäller juridiska medlemmar.

Läs om allt fint vi gjort! Här kan du ta del av DCSyds verksamhetsberättelse för året 2020:

Verksamhetsberättelse DCSyd 2020.pdf

Läs om vad vi planerar att göra framöver! Här är DCSyds verksamhetsplan för 2021:

VERKSAMHETSPLAN 2021.pdf

DANSCENTRUM SYDS STYRELSE

Ordinarie ledamöter:

Anna Friberg (ordförande), Lena Engström (vice ordförande), Alma Söderberg, Elise Brewer, Emma Cecilia Ajanki, Moa Söllgård, Sara Ekman, Susanna Pergament.

Suppleanter: Lisa Nilsson, Matilda Bjärum, Remi Tawose.

Valberedning: Daniel Persson, Hanna Olsson.

PERSONAL

Kontaktuppgifter till verksamhetsledare, studioadministratör, producent, förmedlare och kommunikatör samt balettpedagog finner du här.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

OM FÖRENINGEN DANSCENTRUM

Danscentrum bildades som en rikstäckande konstnärlig centrumbildning 1971 och har under åren utvecklats till branschorganisation för det fria dansområdet. Danscentrum är en riksorganisation med fyra självständiga regionala organisationer; Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst, Danscentrum Syd och Danscentrum Norr. Danscentrum är också arbetsgivarorganisation för arbetsgivare inom den fria danskonsten och har slutit ett kollektivavtal med Teaterförbundet. Danscentrum erhåller ett arbetsförmedlande verksamhetsbidrag från Kulturrådet som fördelas till de regionala organisationerna. Danscentrum är också en av ägarna till Dansalliansen och en av grundarna till Dansens Hus.

Här kan du läsa Danscentrum Syds stadgar:

Stadgar Danscentrum Syd 2019.pdf
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

DANSCENTRUM SYD STÖDS AV:

Kulturrådet, Region Skåne och Malmö stad