OM DANSCENTRUM SYD

Danscentrum Syd är en centrumbildning som förenar professionella frilansande dansare, koreografer och danskonstnärer i södra Sverige. Föreningen bildades 1991 och har idag 90 enskilda medlemmar (dansare) och 35 juridiska medlemmar (koreografer och producerande grupper) som är aktiva på lokal, nationell och internationell nivå inom dansområdet. 

Danscentrum Syd anordnar daglig träning, erbjuder medlemmarna tillgång till studior för repetition, hjälp med förmedling, rågivning och producentstöd samt arrangerar residens, workshops och vidareutbildning. 

Vårt mål är att stärka danskonstnärerna och deras villkor, vara en mötesplats och att sprida danskonsten.

Danscentrum Syds juridiska medlemmar kan ansluta sig till Svensk Scenkonst för att följa kollektivavtalet för den fria danssektorn, avtalat med med fackförbundet Scen och film.

 

Läs om allt vi gjort! Här kan du ta del av DCSyds verksamhetsberättelse för året 2022:

vb_final.pdf

Verksamhetsberättelse för året 2021:

DC Syd verksamhetsberättelse 2021.pdf

Verksamhetsberättelse för år 2020:

Verksamhetsberättelse DCSyd 2020.pdf

Läs om vad vi planerar att göra framöver! Här är DCSyds visionsplan för 2022-2026:

9. DC Syd VISION 2026 med verksamhetsplan 2023.pdf

Läs Danscentrum Syds miljöpolicy:

Miljöpolicy DC Syd (1).pdf

Här finns en checklista för hur du hjälper till att minska vår klimatpåverkan:

Cheklista minskad energianvändning.pdf

DANSCENTRUM SYDS STYRELSE

Ordinarie ledamöter: 

Lisa Nilsson (TF ordförande), Matilda Bjärum, Miguel Cortes, Sara Ekman, Moa Söllgård, Emma Cecilia Ajanki, Alma Söderberg, Susan Kozel.

Suppleanter:  Remi Tawose, Gwyn Emberton.

Valberedning: Cecilia Olsson Malmström, Jilda Hallin och Anna Wallin.

PERSONAL 

Kontaktuppgifter till verksamhetsledare, studioadministratör, producent, förmedlare och kommunikatör samt balettpedagog finner du här.

OM FÖRENINGEN DANSCENTRUM

Danscentrum bildades som en rikstäckande konstnärlig centrumbildning 1971 och har under åren utvecklats till branschorganisation för det fria dansområdet. Danscentrum är en riksorganisation med fyra självständiga regionala organisationer; Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst, Danscentrum Syd och Danscentrum Norr. Danscentrum är också arbetsgivarorganisation för arbetsgivare inom den fria danskonsten och har slutit ett kollektivavtal med Förbundet Scen och film. Danscentrum erhåller ett arbetsförmedlande verksamhetsbidrag från Kulturrådet som fördelas till de regionala organisationerna. Danscentrum är också en av ägarna till Dansalliansen och en av grundarna till Dansens Hus.

Här kan du läsa Danscentrum Syds stadgar:

Stadgar Danscentrum Syd 2019.pdf

DANSCENTRUM SYD STÖDS AV:

Kulturrådet, Region Skåne och Malmö stad



Ska du betala medlemskap/daglig träning/studiohyra?

Vårt Plusgiro finner du under MEDLEMSKAP.