SKAPANDE SKOLA 2024-2025 Danscentrum Syd.pdf

Dans ger elever möjlighet att uttrycka sig genom kroppen. Mötet med klasskamrater ställs i ett nytt perspektiv då kroppen är kommunikationsmedlet. I rörelse är kreativiteten alltid  i fokus. 

Dans har många olika ingångar som fungerar bra att integrera med olika skolämnen och teman.

Danscentrum Syd guidar er och förmedlar kontakt till utövare som har gedigen erfarenhet av att arbeta med Skapande skola.


Sedan 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. 

Läs den här!

DANSMATTE

För information om dansmatte - matematik integrerat med rörelse - kontakta Ingrid Rosborg. Kontaktuppgifter, se nedan.

UTÖVARE DANS I SKAPANDE SKOLA:

Ingrid Rosborg

Dansens styrka är att den är obegränsad och tillgänglig för alla. Dansen sätter igång fantasin. Fysiskt kreativt arbete stimulerar eleverna till att tänka kreativt även i andra sammanhang. Det finns inget rätt och fel, bara olika sätt.

Utformning: Ett dansprojekt kan profileras och ha tyngdpunkt på exempelvis rytmik eller världens danser eller ha olika teman att utgå från, som djur, hav, symmetri, ett land eller integration. Tillsammans tar vi fram ett projekt och en tidsplan som passar för just er.

Ingrid Rosborg jobbar även med dansmatte - matematik i rörelse.

Alla åldersgrupper.

ingridrosborg@gmail.com

tel 0733 31 07 58

www.tripthelight.com

Memory Wax

Vår erfarenhet är att dans stärker barn och ungdomars individuella utveckling, självuppfattning och kroppsmedvetenhet. Att sätta kroppsspråket i fokus i olika samarbetsövningar skapar möjligheter att på ett demokratiskt sätt överbrygga fördomar. Dans är inte bara perfekta rörelser på en scen utan vi arbetar med dans i en vidare bemärkelse som kroppens eget språk som bär på mångfaldiga berättelser.

Alla åldersgrupper.

producent@memorywax.com

tel 0704 92 80 30

www.memorywax.com

Waileth & Bardon

Waileth&Bardon arbetar med dans som konst- och kunskapsområde. Att skapa ett tryggt rum och ge alla förutsättningar för att upptäcka sin egen dans är Waileth&Bardons specialkompetens. Med utgångspunkt i anatomi, improvisation, rytmik, normkritisk analys och demokratifrågor så skräddarsys projekt för er skola.

Exempel på projekt: Jag - min kropp! 

Dans&musik - så hänger de ihop! 

Den demokratiska ringen.

Alla åldersgrupper.

boka@wailethbardon.se

Elin Waileth tel: 0738 46 29 51

www.wailethbardon.se

Kollaborativet

Jag är tid, jag är rum tar sin utgångspunkt i filosofiska frågeställningar om kropp och varseblivande och som är uppbyggt kring samarbetsprocesser med barn med funktionsvariation inom specialförskola och grundsärskola

Rörelse och det sinnligt språkande står i fokus. Kollaborativet har gedigen erfarenhet av att arbeta deltagarorienterat med barn och unga med olika förmågor.

kontakt@kollaborativet.se

tel Ellen Spens 0708 68 98 16

www.kollaborativet.se

Bobbi Lo

Bobbi Lo Produktion har specialiserat sig i att skapa dansföreställningar för barn och unga med direkt inspiration från målgruppen. I varje produktion ingår de i ett tätt och dynamisk samarbete med målgruppen. Detta skapar föreställningar som stimulerar fantasin med teman som är relevanta och inspirerande. Det konstnärliga uttrycket utgår från ett intresse för och nyfikenhet på kroppens möjligheter.

DO AS I SAY är ett dansverk som vill synliggöra vårt sociala beteende i frågor om mobbning och diskriminering. Målgruppen är 13-18 år, det är en ålder då man utsätts för stor social påtryckning. Det känns viktigt att genom konst belysa sociala beteenden och göra det möjligt för ungdomarna att verbalisera och reflektera över dessa beteenden i sin vardag. I workshopen får deltagarna möjligheten att ta ett steg tillbaka och reflektera över de beteenden de har och bli medvetna om hur lätt man kan bli påverkad av en grupp till ett önskat eller kanske inte önskvärt beteende, vad definierar mobbning och hur ser det ut på gruppnivå?

Bobbi Lo gör även Skapande skola för åldern 6-9 år, genom projektet Farliga fiskar som arbetats fram i samarbete med barn på Färöarna.

bobbiloproduktion@gmail.com

tel Lava Markusson 0705 78 02 87

www.lavamarkusson.com

www.bobbiloproduktion.com

Kroppsklubben

KROPPSKLUBBEN hyllar kroppen och gör dansföreställningar om kroppsdelar som förtjänar att stå i rampljuset så som LÅR för högstadiet, FOF - föreställningen om fittan/snippan för mellanstadiet och HUD för lågstadiet. 


För Skapande Skola erbjuder vi våra föreställningar med efterföljande workshops på föreställningens tema eller enskilda workshops utan föreställning. Vi kan även komma till er återkommande under en längre period för ett mer fördjupande arbete. Vi fokuserar på kroppen, hur vi kan röra på oss utifrån olika kroppsdelar, uppleva kroppsglädje, kroppspepp och utforska kroppens fantastiska kapacitet till dans och rörelse!


LÅR - högstadiet

FOF - föreställningen om fittan/snippan - mellanstadiet

HUD - lågstadiet

Kroppspositiva Skapande Skola workshops för alla 0-18 år!

info@kroppsklubben.se

Jilda Hallin och Lisa Nilsson tel: 0703 83 30 83

www.kroppsklubben.se

Emma Ribbing

För ungdomar 10-14 år: 3xGame over. Vilken teknologi styr vi och vilken teknologi styr oss? En workshop som uppmuntrar deltagare att reflektera över sina beteenden på internet.

För förskola: Blobbsagan - Ett möte mellan två olika. En del performance och en del workshop. Som en levande tavla av rörelser, blobb-kostymer och ljud från tre handgjorda syntar hittar två dansare sätt att bli en och samma varelse i sina olikheter.

emma@in-discourse.com

tel 0709 49 04 27

www.in-discourse.com

Anna & Yrsa

Yrsa Heijkenskjöld och Anna Vilhelmine Wallin (VENTiL8) bjuder in till lärande genom lek. Med inspiration från föreställningen håll om mig  får barnen arbeta med rörelse och skapa med ett täcke som kompanjon. Genom guidade övningar får de samarbeta, stötta och närma sig varandra.

För alla elever i åk F - 3

info.ventil8@gmail.com

Anna Vilhelmine Wallin 0708-151655

Yrsa Heijkenskjöld  0763-181973

www.hall-om-mig.se

Freestyle Phanatix

Freestyle Phanatix har som syfte att barnen ska bli fascinerade av det kulturuttryck och den livsstil som är hip hop. Samtidigt innehåller kulturen ett positivt synsätt som barn kan förhålla sig till och lära sig av. Hip hopens historik och budskap - Peace, Unity, Love and Having Fun - ingår som en integrerad del i alla våra workshops och föreställningar.

Dansworkshop:

Breakdance och streetdance, där eleverna får lära sig grundsteg om de är nybörjare och de som kan lite mer får slipa på sin teknik och vidareutveckla sina kunskaper. Kropps- och rumsuppfattning, motorik, balans och samarbeta. Gestaltning och uttryck genom rörelse.

Föreställningar: 

FREESTYLE SENSATION & BEATBOX SENSATION.

Det centrala i föreställningarna är att visa hiphopens grundläggande budskap: Peace, Unity, Love & Having Fun", där vi vill visa fram hip hop kulturen som i grunden handlar om fredlig tävlan, talang mot talang. De  ämnar att inspirera barns kreativitet, lust att lära och fysisk aktivitet. Efter föreställningen får de möjlighet att prata med gruppen, ställa frågor och reflektera.


Alla åldersgrupper.


kb@phanatix.net


Kim Bøytler 0704 33 23 35


www.freestylephanatix.net

Embassy of Movement

Tiger-dans. Inspiration hämtas från folksagor och riter från södra Indien. Bollywood, sagor, dockteater och handarbete. 

Workshops leds av konstnären Vidhi Sharma och Steinerpedagogen Mrnalini D'souza, båda från Indien, och har utvecklats tillsammans med koreografen Rani Nair från Lund.

Embassy of Movement arbetar på engelska, i samarbeten, oftast deltagande och med avkoloniserande metoder och med Skåne som bas.

Längre upplägg finns framtaget, även dans-along med Bollywood-tema och kreativa skrivprocesser.

För F - åk 3.

WORKSHOP VIDEO FINNS HÄR

embassyofmovement@gmail.com

Rani Nair & Maria Stålhammar

0733 56 29 96

raninair.se/The-Tiger-Dance-Workshop

Kulturrådet skriver att alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

 

”Skapande Skola stimulerar elevens ökade kreativitet och nyfikenhet och det stärker självförtroendet att våga pröva nya saker och egna idéer. Det ökar elevernas samarbetsförmåga, mod att ifrågasätta och att ha ett kritiskt granskande sätt.

”Lärarna har fått fördjupad kunskap om hur olika konstarter kan användas som medel i undervisningen. Särskilt uppmärksammat är de samarbetsövningar om problemlösning som genomförts.

 

”Barn som har svårare att använda skolans traditionella uttrycksätt i tal och skrift har genom arbete med andra uttryck blommat ut. 


Citat hämtade från Kulturrådet sammanställning. Läs mer på Kulturrådets webbplats.