Att välja dans till ett Skapande skola-projekt är att ge möjlighet för elever att uttrycka sig med och genom kroppen. Mötet med klasskamrater ställs i ett helt nytt perspektiv då kroppen är kommunikationsmedlet. I dansen är det skapande elementet alltid närvarande och kreativiteten i fokus.

Dans är ett brett kunskapsområde med många olika ingångar, som fungerar utmärkt att integrera med olika skolämnen och teman. Exempelvis eleverna ta del av en föreställning med efterföljande workshop eller samtal, för att på så sätt få fördjupad kunskap och förståelse för olika situationer, sammanhang och ämnen.

Danscentrum Syd guidar er och förmedlar kontakt till utövare som har gedigen erfarenhet av att arbeta med Skapande skola. De är både koreografer, dansare och pedagoger som genom sin specifika praktik och kunskap har kompetens att utforma och integrera just era önskemål och behov i ett Skapande Skola-projekt. Många har redan färdiga förslag, men de utformas också i samarbete med beställaren.

Kontakta jeanette@danscentrumsyd.se för alla frågor om rörelse, skapande och dans i skola eller förskola!

DANSMATTE

För information om dansmatte - matematik integrerat med rörelse - kontakta Ingrid Rosborg eller Marie Helen Andersson. Kontaktuppgifter, se nedan.

UTÖVARE DANS I SKAPANDE SKOLA:

Ingrid Rosborg

Dansens styrka är att den är obegränsad och tillgänglig för alla. Dansen sätter igång fantasin. Fysiskt kreativt arbete stimulerar eleverna till att tänka kreativt även i andra sammanhang. Det finns inget rätt och fel, bara olika sätt.

Utformning: Ett dansprojekt kan profileras och ha tyngdpunkt på exempelvis rytmik eller världens danser eller ha olika teman att utgå från, som djur, hav, symmetri, ett land eller integration. Tillsammans tar vi fram ett projekt och en tidsplan som passar för just er.

Alla åldersgrupper.

info@tripthelight.com

tel 0733 31 07 58

www.tripthelight.com

Memory Wax

Vår erfarenhet är att dans stärker barn och ungdomars individuella utveckling, självuppfattning och kroppsmedvetenhet. Att sätta kroppsspråket i fokus i olika samarbetsövningar skapar möjligheter att på ett demokratiskt sätt överbrygga fördomar. Dans är inte bara perfekta rörelser på en scen utan vi arbetar med dans i en vidare bemärkelse som kroppens eget språk som bär på mångfaldiga berättelser.

Alla åldersgrupper.

emily@memorywax.com

tel 0704 92 80 30

www.memorywax.com

Waileth & Bardon

Waileth&Bardon arbetar med dans som konst- och kunskapsområde. Att skapa ett tryggt rum och ge alla förutsättningar för att upptäcka sin egen dans är Waileth&Bardons specialkompetens. Med utgångspunkt i anatomi, improvisation, rytmik, normkritisk analys och demokratifrågor så skräddarsys projekt för er skola.

Exempel på projekt: Jag - min kropp! / Dans&musik - så hänger de ihop! / Den demokratiska ringen.

Alla åldersgrupper.

boka@wailethbardon.se

tel Elin Waileth 0738 46 29 51

www.wailethbardon.se

Marie Helen Andersson

FRAKTAL är en tvärkonstnärlig dansföreställning som kopplas till mellanstadiets biologiundervisning, och kan kopplas till en workshop som Skapande skola-projekt.

Dansens förmåga att kommunicera med vårt intuitiva - som får oss att landa i nutid - kombineras med ordens styrka i att konkretisera och animationernas förmåga att kittla fantasin.

Fokus riktas mot andning, förbränning och energiomvandling i celler, kroppen, växter och universum.

Huvudsaklig målgrupp åk 4-6, men workshops kan anpassas till både yngre barn och äldre ungdomar.

info@mariehelenandersson.dk

tel 0730 33 53 07

Läs mer på Scenkonstportalen.

Emma Ribbing

För ungdomar 10-14 år: 3xGame over. Vilken teknologi styr vi och vilken teknologi styr oss? En workshop som uppmuntrar deltagare att reflektera över sina beteenden på internet.

För de mindre barnen: Blobbsagan - Ett möte mellan två olika. En del performance och en del workshop. Som en levande tavla av rörelser, blobb-kostymer och ljud från tre handgjorda syntar hittar två dansare sätt att bli en och samma varelse i sina olikheter.

emma@in-discourse.com

tel 0709 49 04 27

www.emmaribbing.com

www.in-discourse.com

Kollaborativet

Jag är tid, jag är rum är ett 2-årigt konstnärligt undersökande projekt som tar utgångspunkt i filosofiska frågeställningar om kropp och varseblivande och som är uppbyggt kring samarbetsprocesser med barn med funktionsvariation inom specialförskola och grundsärskola. Rörelse och det sinnligt språkande står i fokus. Kollaborativet har gedigen erfarenhet av att arbeta deltagarorienterat med barn och unga med olika förmågor.

kontakt@kollaborativet.se

tel Ellen Spens 0708 68 98 16

www.kollaborativet.se

Kroppsklubben

Utifrån föreställningen LÅR: under workshopen fokuserar vi på låren och på dansglädje! Vi provar delar av föreställningen och undersöker hur låren kan röra sig, dansa, skava, skaka, hoppa, gnida, vrida, dallra, kramas, brottas, andas, kämpa, slappna av och upplevas! Du behöver ingen tidigare erfarenhet av dans men pepp och engagemang att prova tillsammans med oss!

Ålder: från 12 år

info@kroppsklubben.se

tel Jilda Hallin 0739 38 99 78, Lisa Nilsson 0703 83 30 83

www.kroppsklubben.se

Malin Skoglund

Anaayafågeln – en vandringsföreställning i stadsrummet. En poetisk saga som gestaltas med dans, ljudinstallation med berättelse och musik samt storskaliga bilder.

För alla elever i åk F–3

info@heartarchive.com

tel 0739 87 16 90

www.heartarchive.com

Freestyle Phanatix

Genom workshops i beatbox, streetdance, breakdance eller rap/lyrik får eleverna lära sig ett nytt instrument, sig själv. Med kropp och röst får de möjlighet att uttrycka känslor, åsikter och tankar på ett nytt sätt.

Freestyle Phanatix har lång erfarenhet av att möta barn och unga genom Skapande skola. Tjejerna och killarna i gruppen har olika bakgrund och arbetar dagligen med frågor kring integration och jämställdhet.

Alla åldersgrupper.

info@phanatix.net

tel Kim Bøytler 0704 33 23 35

www.phanatix.net

Bobbi Lo

Bobbi Lo Produktion har specialiserat sig i att skapa dansföreställningar för barn och unga med direkt inspiration från målgruppen. I varje produktion ingår de i ett tätt och dynamisk samarbete med målgruppen. Detta skapar föreställningar som stimulerar fantasin med teman som är relevanta och inspirerande. Det konstnärliga uttrycket utgår från ett intresse för och nyfikenhet på kroppens möjligheter.

GÖR SOM JAG SÄGER ska bli ett dansverk som vill synliggöra vårt sociala beteende i frågor om mobbning och diskriminering. Målgruppen är 13-18 år, det är en ålder då man utsätts för stor social påtryckning. Det känns viktigt att genom konst belysa sociala beteenden och göra det möjligt för ungdomarna att verbalisera och reflektera över dessa beteenden i sin vardag. I workshopen får deltagarna möjligheten att ta ett steg tillbaka och reflektera över de beteenden de har och bli medvetna om hur lätt man kan bli påverkad av en grupp till ett önskat eller kanske inte önskvärt beteende, vad definierar mobbning och hur ser det ut på gruppnivå?

Jag vet en hemlighet för åk F-3: Mörkret sänker sig över träsket, dimman tätnar till ljudet av krokodilens hickningar. Två borttappade äventyrare utforskar sin omgivning. Är dom ensamma…?

bobbiloproduktion@gmail.com

tel Lava Markusson 0705 78 02 87

www.lavamarkusson.com

www.bobbiloproduktion.com

Kulturrådet skriver att alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

”Skapande Skola stimulerar elevens ökade kreativitet och nyfikenhet och det stärker självförtroendet att våga pröva nya saker och egna idéer. Det ökar elevernas samarbetsförmåga, mod att ifrågasätta och att ha ett kritiskt granskande sätt.

”Lärarna har fått fördjupad kunskap om hur olika konstarter kan användas som medel i undervisningen. Särskilt uppmärksammat är de samarbetsövningar om problemlösning som genomförts.

”Barn som har svårare att använda skolans traditionella uttrycksätt i tal och skrift har genom arbete med andra uttryck blommat ut.


Citat hämtade från Kulturrådet sammanställning. Läs mer på Kulturrådets webbplats.

Från och med 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Läs den här!