Dubbelanslutningsavtal Danscentrum Sverige & Svensk Scenkonst

Den 30 mars 2023 tog Svensk Scenkonst över rollen som kollektivavtalspart för den fria professionella dansen. 

Information om dubbelanslutningsavtal: Danscentrum Sverige och Svensk Scenkonst har tecknat ett dubbelanslutningsavtal som gör det möjligt för arbetsgivare inom den fria danssektorn att vara medlem i Danscentrum och Svensk Scenkonst. Arbetsgivare som är medlem i Danscentrum får ett förmånligt pris på ett fullvärdigt medlemskap i Svensk Scenkonst, med full medlemsservice, inom kollektivavtal pensioner, försäkringar, omställningsavtal, arbetsgivarguide, juridisk rådgivning inom arbetsrätt, arbetsmiljö och upphovsrättsutbildningar m.m.​

Denna information är riktad till de juridiska medlemmar som är arbetsgivare och medlemmar i en Danscentrumorganisation, följer kollektivavtalet med Scen & Film, är anslutna till Foras medarbetaravtal och via Fora till TRS.

Kostnad för medlemmar: För medlemmar i Teatercentrum respektive Danscentrum Sverige uppgår den lägsta totala årsavgiften till 4 000 kronor per år. De flesta medlemmar kommer att hamna på denna lägsta avgift.

Den totala avgiften som består av medlemsavgift och serviceavgift som faktureras var för sig. Avgifterna beräknas på det avgiftsunderlag som ni lämnar in till Svensk scenkonst.

För 2023 debiteras endast halv avgift, dvs en total årsavgift om 0,375 % av avgiftsunderlaget.


Här hittar du vanliga frågor och svar.

Pressmeddelande inför 2023:

Dubbelanslutningsavtal mellan Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst skapar nya möjligheter!

Från årsskiftet blir det kraftigt höjda avgifter till Trygghetsrådet TRS för arbetsgivare som inte är medlem hos någon av parterna i det nya Omställningsavtalet (Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst). Därför avser Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst att teckna dubbelanslutningsavtal som gör det möjligt för arbetsgivare inom den fria dans- och teatersektorn att vara medlem i både någon av dessa centrumbildningar och Svensk Scenkonst.

Detta innebär att Svensk Scenkonst tar över rollen som kollektivavtalspart och erbjuder full arbetsgivarservice – utbildning, juridisk rådgivning och förhandlingsstöd – mot halva den ordinarie medlemsavgiften. Samtidigt fortsätter Danscentrum och Teatercentrum att vara branschorganisationer som fokuserar fullt ut på att dela sin specifika expertis och ge sitt omfattande stöd till den fria professionella sektorn.

”Genom samarbetet med Svensk Scenkonst försäkrar vi oss om att den fria professionella danssektorn får samma förutsättningar som institutionerna i frågan om omställning. Samarbetet är också ett viktigt led i arbetet med att ge scenkonsten en tydligare gemensam röst i svensk kulturpolitik. För oss handlar det bland annat om att skapa bättre förutsättningar för danskonst i hela landet.” 

/ Maria Rydén, ordförande för Danscentrum Sverige


”De ökade kostnaderna för arbetsgivare drabbar fria teatrar hårt eftersom anslag och intäkter inte ökar i samma takt. Vi är därför väldigt glada över att ha hittat en form där våra medlemmar, genom möjligheten till dubbelanslutning, kan få ut så mycket som möjligt för avgifterna. För oss innebär det också vi kan vässa vår organisation och satsa ännu mer på förmedlande och främjande verksamhet för att stärka fria professionella teatrar.” 

/ Lovisa Pihl, ordförande för Teatercentrum

”Scen & Film ser positivt på att Svensk Scenkonst och centrumbildningarna tar fram dubbelanslutningsavtal som även ger förutsättning för medarbetare inom den fria scenkonsten att få tillgång till omställningslösningen. Det är bra både för arbetsgivare och arbetstagare.” 

/ Camilla Brown, förbundsdirektör för Scen & Film


"Med detta samarbete samlar och stärker vi branschen som helhet. Det är också en kulturpolitiskt viktig markering att den fria sektorn, institutioner, privata aktörer och ideella arrangörer inom scenkonsten fördjupar sin samverkan.” 

/ Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst

Danscentrum Sverige är en riksorganisation och rikstäckande centrumbildning för den fria professionella samtida danskonsten i Sverige. Organisationen samlar kunskap och expertis samt initierar kompetensutveckling och förmedlar medlemmarnas verksamhet till arrangörer och publik. Danscentrum arbetar också med att utöka kunskap och nätverk för konstformen regionalt, nationellt och internationellt. 

Danscentrum Sverige har fyra självständiga regionala organisationer och är även den fria danssektorns arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal med Fackförbundet Scen & Film.