DIGITAL LEAP'S COOKBOOKS

DIGITAL LEAP COOKBOOKS

Producera på digitala plattformar – kostnadsfria kurser online


Erasmus+ projektet Digital Leap har organiserat fyra utbildningsmoduler om att skapa och marknadsföra digitala upplevelser. Modulerna gav upphov till en mängd idéer och kunskaper, som utvecklats i samverkan med dans- och cirkuskonstnärer och administratörer, till e-lärmaterial – Cookbooks. 


Kurserna riktar sig till alla som vill lära sig mer om vad som krävs för att skapa och förmedla verk på digitala plattformar. E-lärmaterialet kan användas som en guide och inspiration i en konstnärlig digitaliseringsresa för både produktion och arrangemang.


Kurserna, som består av fyra Cookbooks, är kostnadsfria och finns tillgängliga på Digital Leaps webbplats. E-lärmaterialet är på engelska):

1 – Promoting

2 – Digital Productions

3 – Dissemination

4 – Audience engagement


Promoting: Cookbook 1 fokuserar på att öka kunskapen om digital marknadsföring på sociala medieplattformar. I denna Cookbook undersöks plattformens specifika format och algoritmer, strategisk planering och hur konstnärer kan skapa unikt och målgruppsinriktat innehåll.


Digital Productions: Syftet med Cookbook 2 är att ge en grundläggande förståelse för live och förinspelad streaming, virtuell och förstärkt verklighet (VR och AR). I kursen tas också ljud och storytelling upp då de är viktiga ingredienser i att skapa engagerande digitala produktioner.


Dissemination: Den digitala världen har öppnat upp nya plattformar som tar publik närmare konstnären och dennes verk. Samtidigt innebär det nya utmaningar att tänka på; rytmen, samspelet och estetiken i digitala miljöer är specifika, och alla verk passar inte där. Cookbook 3 ger exempel och tips på hur konstnärer kan arbeta och hantera utmaningarna.


Audience Engagement: Cookbook 4 går igenom vad som menas med publikengagemang. Kursen ger tre infallsvinklar: publikengagemang på sociala medier, publikengagemang under den kreativa processen och publikengagemang under digitala föreställningar. Kursen ger tips på hur metadata kan användas för att mäta olika data om en publik och listar användbara länkar och intressanta nätverk.