DANSPLAN SVERIGE

En uppmaning att skapa hållbara strukturer för danskonsten i hela landet

Skrivelsen ”Dansplan Sverige – en uppmaning att skapa hållbara strukturer för danskonsten i hela landet” tar sitt avstamp i det nationella möte som den 19 mars 2021 samlade närmare 200 deltagare från dansfältet för att samtala om den samtida dansens framtid i Sverige.

Dansplan Sverige har initierats av Dansnät Sverige, Danscentrum Sverige och Riksteatern för att visa på behovet av olika insatser för en hållbar utveckling inom dansområdet. Förutom underlaget från samtalen under det nationella mötet har en referensgrupp med geografisk spridning och genrebredd bidragit med synpunkter och erfarenheter till skrivelsen.

Ladda ner och läs skrivelsen här: Dansplan Sverige

Läs mer om Dansplan Sverige dess bakgrund och initiativtagare här!

SkrivelseDansplanSverige.pdf

Fotograf: AdeY