English below  


INDIVIDUELLT PRODUCENTSTÖD

Hösten 2019 - våren 2024 har Danscentrum Syd drivit Producentstödet där producerande danskonstnärer har fått möjlighet att få coachning i ansöknings- och produktionsprocessen.

Av budgetskäl kommer producentstödet inte kunna drivas vidare från och med hösten 2024.

OM PRODUCENTSTÖDET

Efter att ha definierat producentskap som ett stort behov hos våra producerande medlemmar startade Danscentrum Syd hösten 2019 PRODUCENTSTÖD:ANSÖKA för juridiska medlemmar. Vi utökade snart till PRODUCENTSTÖD: PRODUCERA. Fokus låg på förberedelser för ansökan; tidsplan, projektplanering, texter, budgetgenomgång, guidning kring bidragsmöjligheter och residens samt möjliga produktionsplatser och samarbetspartners.

Under pandemin blev producentstödet en viktig resurs för att föra ut information om danskonstens villkor.

Därefter har producentstödet utvecklats till att fokusera på möjligheterna till långsiktighet och hållbarhet för danskonstnärer. Detta innefattar organisationsanalys och strategi. Vi la även till guidning i pressarbete och strategisk kommunikation.

Mallar och information finns tillgänglig för PROJEKTBESKRIVNING, PRODUKTIONSPLAN, FINANSIERING av dans, ENGAGERA PERSONAL, ANSTÄLLNINGSAVTAL, UPPDRAGSAVTAL, RESIDENS, BUDGET, frilansande FOTOGRAFER, FILMARE, SCENOGRAFER osv, AVTAL MED ARRANGÖR, INFOBREV.

UTVECKLING AV PRODUCENTSTÖDET:


HT 2019

PRODUCENTSTÖD: ANSÖKA


VT 2020 - VT 2022

PRODUCENTSTÖD: krisstöd och pandemiåtgärder


HT 2020

PRODUCENTSTÖD: PRODUCERA


HT2021

PRODUCENTSTÖD: ORGANISATIONSANALYS & STRATEGI


HT 2022

PRODUCENTSTÖD: MARKNAD & PRESSARBETE


VT 2023

PRODUCENTSTÖD: HÅLLBARHET OCH HUMAN RESOURCES


HT 2023

PRODUCENTSTÖD: PUBLIKUTVECKLING


VT 2024

PRODUCENTSTÖD: AFFÄRSMODELL, SAMARBETEN & SAMPRODUKTION 

Picture by Dansalliansen at workshop with ReAct at Danscentrum Syd

English:

COACHING FOR PRODUCING CHOREOGRAPHERS AND GROUPS

SUPPORT BY A PRODUCER: APPLICATION & PRODUCTION

Producing dance artists have the possibility to receive coaching in your project when it comes to planning, applications and certain things related to production. We can also help you to organise your overlapping projects and single out what to focus on. Our members' work looks very different, so we also adjust the support accordingly.