Det har saknats statistik för den fria professionella danssektorn 

- nu börjar Danscentrum samla in statistik från producerande medlemmar i hela Sverige!


Danscentrums statistikverktyg – för de fria koreograferna

 

Statistikverktyget är utvecklat för den fria professionella, producerande danssektorn, via medlemskap i en Danscentrumorganisation. Verktyget är ett rapporteringsstöd för de producerande medlemmar som får finansiering från t ex kommun, region eller stat. 


Verktyget är inte framtaget för produktionshus, scener eller institutioner. När statistikverktyget nu har börjat användas har frågor uppstått då det finns produktionshus/platser som är medlemmar i en Danscentrum organisation. De har ibland egenproducerar aktiviteter som möter besökare och publik. Eftersom den fria professionella dansens samlade data är en viktig del i den fria dansens påverkansarbete är det positivt att inkludera dessa arrangemang i statistiken. Sektorn måste dock säkra att det inte sker dubbelrapportering av event eller publik.


LÄS MER HÄR