PÅ GÅNG

HÄNDER JUST NU:

GENOMGÅNG AV STATISTIKVERKTYGET

Varmt välkommen till en genomgång av det nationella statistikverktyget!


När: Den 5 April kl 09:00-10:00


Var: Zoom - alla juridiska medlemmar har fått länk i mail. 

Juridiska medlemmar har även fått ett mail med inloggning - öppna det så att du kan testa verktyget under mötet!


Anmäl dig: till jeanette@danscentrumsyd.se så vi vet hur många vi blir.Statistikverktyget är ett användarvänligt onlineverktyg som gör det lätt för dig att få översikt över allt din organisation arbetar med. Det är enkelt att lägga in aktiviteter och produktioner, i din dator eller mobil.

Verktyget är framtaget för att underlätta för dig att ta fram specifik data för t ex en föreställning, finansiering/bidrag, kommun, region eller publikt projekt. Du kan få all information direkt i din webbläsare eller så exporterar du det till Excel.

Några medlemmar har redan börjat använda verktyget och de har har lagt in över 500 aktiviteter (2022 och 2023). I de aktiviteterna har de mött över 25 000 personer.

Användarnas feedback har varit att det går snabbt och smidigt att använda verktyget.Om du inte själv kan vara med under genomgången så kan du lägga in en annan användare från din organisation. 

Manualen för hur du gör finns här.


För att visa på danskonstens storlek och spridning är det viktigt att så många som möjligt kommer igång med detta, så vi rekommenderar starkt att ni deltar i genomgången!


ÅRSMÖTE DANSCENTRUM SYD 28 MARS

KALLELSE TILL ALLA MEDLEMMAR

ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN DANSCENTRUM SYD

Tisdag 28 mars kl 18 - 20


Mötet sker live på Danscentrum Syd. Föranmäl dig genom att mejla info@danscentrumsyd.se

Det går också bra att vara med digitalt.


Alla dokument till mötet skickas ut två veckor innan.


Välkomna!

NY SAMTALSSERIE PÅ DCSYD: MÖT EFVA LILJA


Danscentrum Syds samtalsserie startade i mars 2023. Första tillfället var väldigt uppskattat och serien kommer att fortsätta. Nästa tillfälle blir under våren - information kommer!


___________________________________________________________________________________

OBS! DENNA INBJUDAN GÄLLER ENBART DANSARE, KOREOGRAFER OCH DANSKONSTNÄRER


Välkommen till Danscentrum Syds samtalsserie:

MÖT EFVA LILJA

Måndagen den 6 mars

kl 16-18 Stora studion

kl 18-19.30 Mingel i medlemsköket med lite mat

Anmälan krävs:

ANMÄL DIG HÄR


-------

Att flytta på berg

Ett samtal om danskonstens mål och mening

Vad menar vi när vi idag talar om danskonst? Hur förhåller vi oss till ett utvidgat konstbegrepp? Hur påverkar den politiska utvecklingen, i Sverige och i vår omvärld, våra möjligheter att arbeta, utveckla, dela och presentera våra verk? Vad behöver vi för att nå våra olika mål? Vilket ansvar är vi beredda att ta för utvecklingen av vårt konstområde? Vilken roll kan vi ta med våra olika uttrycksformer och arbetsmetoder?

Det västerländska konstbegreppet imploderar och omstöps i raskt tempo. I politiska förändringsprocesser är konstnären en avgörande aktör.  Många av oss vill arbeta med praktiker som blir inkluderande, kärleksfulla och ansvarstagande, samtidigt som nyskapande uttryck kan upplevas provocerande eller i bästa fall aktiverande. Många vill medverka i interaktiva dialoger som kan bidra till att begripliggöra upplevda verkligheter på nya sätt. I den meningen verkar vi som politiska katalysatorer och genererar nya samverkansformer som konkurrensutsätter och utmanar traditionella och konventionella arbetssätt.

Jag vill dela mina reflektioner kring ”läget” och tankar om hur vi kan agera för att ta över initiativ och ansvar för de frågor som påverkar våra möjligheter att arbeta med dans som konstform. Jag vill tala om möjligheter, nytänkande, om värdighet, integritet och samarbete. Kom och var med och tänk, samtala och fundera över vilka strategier som avkrävs oss för att lyckas!

Efva

--------

Efva Lilja är konstnär och arbetar med koreografi som dans, bild och text att använda i det verklighetsgörandet där vardagliga skeenden och handlingar omprövas och ges nya uttryck.

Hennes verk omskrivs som vackra, poetiska, kontroversiella och banbrytande, verk som visats i ett fyrtiotal länder och böcker som översatts till ett flertal språk. Efva Lilja har mottagit ett flertal priser och utmärkelser för sin konst.

efvalilja.se


NYTT AVTAL MED SVENSK SCENKONST

Januari 2023:

Från 1 januari 2023 tecknar Svensk Scenkonst kollektivavtal med Fackförbundet scen och film för den fria professionella scenkonsten. Därmed omfattas även fria aktörer av Svensk Scenkonsts huvudavtal med PTK, inklusive det nya Omställningsavtalet för Trygghetsrådet TRS.

Arbetsgivare som är medlemmar i Danscentrum eller Teatercentrum kan tack vare ett dubbelanslutningsavtal bli medlemmar i Svensk Scenkonst för en reducerad avgift och får då också den lägre avgift till Trygghetsrådet TRS som gäller för Svensk Scenkonsts medlemmar.Sedan den 1 januari är Svensk Scenkonst arbetsgivarorganisationen för all professionell scenkonst i Sverige. Genom dubbelanslutningsavtal kan Teatercentrum, Danscentrum och Svensk Scenkonst erbjuda arbetsgivare inom den fria dans- och teatersektorn ett förstärkt arbetsgivarstöd. Under årets första veckor har Svensk Scenkonst redan fått tolv nya medlemmar från den fria professionella scenkonsten.


Robin Nordahl Saleh, rådgivare på Svensk Scenkonst, berättar mer om förändringen.


Vad innebär det för Svensk Scenkonst som arbetsgivarorganisation att den fria professionella scenkonsten inkluderas?

- Konkret får vi två nya kollektivavtal. Men det viktigaste är den positiva effekt som kommer av en samlad arbetsgivarorganisation, kanske framför allt när personer utanför ser på oss. Svensk scenkonst kan i arbetsgivarfrågor på ett tydligare sätt företräda hela branschen och därmed också lyfta den fria professionella scenkonstens förutsättningar. Sen berikar de oss och gör oss påminda om den fantastiska bredd som finns inom scenkonsten.


Vad kan Svensk Scenkonst erbjuda de nya medlemmarna?

- Förutom att nya medlemmar fullt ut kan ta del av vårt medlemserbjudande, kan vi ge en långsiktig utveckling av kollektivavtalen. Vi kan även som större organisation med lång erfarenhet och branschkunskap låta detta komma våra nya medlemmar till del.


Hur påverkar förändringen Svensk Scenkonsts verksamhet och aktiviteter?

- Inledningsvis kommer vi erbjuda speciellt framtagna introduktionsträffar för våra nya medlemmar. Vi kommer även ta fram ett digitalt utbildningspaket anpassat för våra nya medlemmar. Den kommer finnas tillgänglig även framåt för nya ledare inom den fria professionella scenkonsten. Våra nya medlemmar kommer kunna ta del av våra ordinarie utbildningar, vårt stöd via arbetsgivarguiden och även möjlighet till rådgivning. Vilket ett flertal av de nya medlemmarna har via befintligt serviceavtal.Läs mer om medlemsservicen till den fria professionella scenkonsten


------------------------------------------------------------------------------------------

December 2022:

Dubbelanslutningsavtal mellan Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst skapar nya möjligheter!

Från årsskiftet blir det kraftigt höjda avgifter till Trygghetsrådet TRS för arbetsgivare som inte är medlem hos någon av parterna i det nya Omställningsavtalet (Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst). Därför avser Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst att teckna dubbelanslutningsavtal som gör det möjligt för arbetsgivare inom den fria dans- och teatersektorn att vara medlem i både någon av dessa centrumbildningar och Svensk Scenkonst.

Detta innebär att Svensk Scenkonst tar över rollen som kollektivavtalspart och erbjuder full arbetsgivarservice – utbildning, juridisk rådgivning och förhandlingsstöd – mot halva den ordinarie medlemsavgiften. Samtidigt fortsätter Danscentrum och Teatercentrum att vara branschorganisationer som fokuserar fullt ut på att dela sin specifika expertis och ge sitt omfattande stöd till den fria professionella sektorn.

Dubbelanslutningsavtalen är tänkta att träda i kraft 1 januari 2023. Under hösten pågår ett arbete för att säkerställa nödvändiga kollektivavtalsregleringar.


”Genom samarbetet med Svensk Scenkonst försäkrar vi oss om att den fria professionella danssektorn får samma förutsättningar som institutionerna i frågan om omställning. Samarbetet är också ett viktigt led i arbetet med att ge scenkonsten en tydligare gemensam röst i svensk kulturpolitik. För oss handlar det bland annat om att skapa bättre förutsättningar för danskonst i hela landet.” 

/ Maria Rydén, ordförande för Danscentrum Sverige


”De ökade kostnaderna för arbetsgivare drabbar fria teatrar hårt eftersom anslag och intäkter inte ökar i samma takt. Vi är därför väldigt glada över att ha hittat en form där våra medlemmar, genom möjligheten till dubbelanslutning, kan få ut så mycket som möjligt för avgifterna. För oss innebär det också vi kan vässa vår organisation och satsa ännu mer på förmedlande och främjande verksamhet för att stärka fria professionella teatrar.” 

/ Lovisa Pihl, ordförande för Teatercentrum


”Scen & Film ser positivt på att Svensk Scenkonst och centrumbildningarna tar fram dubbelanslutningsavtal som även ger förutsättning för medarbetare inom den fria scenkonsten att få tillgång till omställningslösningen. Det är bra både för arbetsgivare och arbetstagare.” 

/ Camilla Brown, förbundsdirektör för Scen & Film


"Med detta samarbete samlar och stärker vi branschen som helhet. Det är också en kulturpolitiskt viktig markering att den fria sektorn, institutioner, privata aktörer och ideella arrangörer inom scenkonsten fördjupar sin samverkan.” 

/ Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst
Danscentrum Sverige är en riksorganisation och rikstäckande centrumbildning för den fria professionella samtida danskonsten i Sverige. Organisationen samlar kunskap och expertis samt initierar kompetensutveckling och förmedlar medlemmarnas verksamhet till arrangörer och publik. Centret arbetar också med att utöka kunskap och nätverk för konstformen regionalt, nationellt och internationellt. Danscentrum Sverige har fyra självständiga regionala organisationer och är även den fria danssektorns arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal med Fackförbundet Scen & Film.


PÅGÅENDE: