PÅ GÅNG

JUST NU:

ÅRSMÖTE 2024

English below

KALLELSE ÅRSMÖTE


Alla medlemmar är välkomna till Danscentrum Syds årsmöte:


Tisdag 19 mars 2024 kl 18.00 - 20.00

i det gemensamma köket på resurscentrum.


Enklare plockmat kommer serveras, ingen anmälan behövs.


Motioner till årsmötet ska ha inkommit senast 27 februari till mejladressen info@danscentrumsyd.se.


Alla handlingar till mötet skickas ut 5 mars.


Stadgarna för DC Syd kan du läsa här.

 

Danscentrum Syds verksamhet stöds av Kulturrådet, Region Skåne och Malmö Stad.

INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING


All members are welcome to the Annual General Meeting:

Tuesday, March 19, 2024, 18:00 - 20:00

Light refreshments will be served, no registration required.

Motions for the AGM must be submitted by February 27 to the email address info@danscentrumsyd.se

All documents for the meeting will be sent out by March 5.

You can read the statutes for DC Syd here (in Swedish).


OPEN CALL:

RESIDENS SOMMAREN 2024

English below

DANSRESIDENS SOMMAREN 2024

PÅ IFÖ CENTER MED MEDVERKAN PÅ BRÅDJUPA


SAMARBETE MELLAN DANSCENTRUM SYD, IFÖ CENTER OCH BRÅDJUPA


OM RESIDENSET

Danscentrum Syd och Ifö Center utlyser ett gemensamt residens för två dansare sommaren 2024. Residenset innebär också medverkan på BRÅDJUPA, Blekinge Dansfestival. Residenset är ett första initiativ till samverkan mellan parterna för att öka förutsättningarna för danskonstnärer nationellt. LÄS MER HÄR.


ANSÖKAN

Berätta för oss vad ni vill göra, varför det är viktigt, vad ni önskar er från oss och om ni vill ge något tillbaka till kollektivet på Ifö Center eller det kringliggande samhället (tex en workshop för barn eller något annat publikt). För att kunna söka residenset måste du vara medlem någon Danscentrum-organisation. 

Ansökan görs via formulär (länk finns nedan), senast 1 april.


Var  Ifö Center i Bromölla samt visning på Lokstallarna i Karlshamn. Bilder

Hur länge  2 veckor + 3 dagar

När  19 juli - 4 augusti 2024  samt 28 augusti - 1 september (det är inte möjligt att ändra datum)

Boende  Boende för två personer ingår

Stipendium  20 000 kr totalt (10 000 kr/person)

Resor  Upp till 2000 kr per person, mot kvitto 

Ansökan  Ansök genom att fylla i detta formulär

Ansök senast  1 april

Besked  10 april

LÄS MER HÄR.


Frågor? Kontakta

Liv på Danscentrum Syd: liv@danscentrumsyd.se, 0733-444956

Teresa på Ifö Center: info.ifocenter@gmail.com eller tel 0708-740562

Linda på Brådjupa: linda.gribbe@regionteatern.se eller tel 0470-70 05 28DANCE RESIDENCY SUMMER 2024

AT IFÖ CENTER WITH PARTICIPATION AT BRÅDJUPA


COLLABORATION BETWEEN DANSCENTRUM SYD, IFÖ CENTER AND BRÅDJUPA


ABOUT THE RESIDENCY

Danscentrum Syd and Ifö Center are happy to announce a residency for two dancers in the summer of 2024. The residency includes participation in Brådjupa, Blekinge Dance Festival. The residency is a first initiative for cooperation between the parties to increase the conditions for dance artists nationally. READ MORE HERE.


APPLICATION

Tell us what you want to do, why it is important, what you want from us and if you want to give something back to the collective or surrounding community (e.g.a workshop for children or something else public). 

Apply via the form (link below), deadline April 1. You have to be a member of any Danscentrum organization to apply for the residency. 


Where  Ifö Center in Bromölla and showing at Lokstallarna in Karlshamn. Pictures

How long  2 weeks

When  July 19 - August 4 and August 28 - September 1 2024 (not possible to change)

Accommodation  Accommodation for two people is included

Scholarship  20,000 SEK in total (10 000 SEK per person)

Travels  Up to 2,000 SEK per person, with receipts

Application  Apply by filling out this form

Application deadline    April 1

Announcement  April 10

READ MORE HERE.


Questions? Contact

Liv at Danscentrum Syd: liv@danscentrumsyd.se, 0733-444956

Teresa at Ifö Center: info.ifocenter@gmail.com or tel 0708-740562

Linda at Brådjupa: linda.gribbe@regionteatern.se or tel 0470-70 05 28