PÅ GÅNG

HÄNDER JUST NU:

DAGS FÖR SOMMARMINGEL!

Jippi! Det är dags för SOMMARMINGEL för alla  Danscentrum Syds medlemmar och samarbetspartners!

Det bjuds på plockmat och godsaker. Vi ses i Folkets park vid picknickborden (bredvid det före detta ridhuset) torsdag den 15 juni kl 16-18. Ingen anmälan behövs, det är bara att dyka upp.


Klockan 16-16.15 blir det dessutom ett extrainsatt årsmöte i föreningen Danscentrum Syd, för att välja in ytterligare en ledamot i styrelsen - en separat kallelse för detta kommer på mail.


Hoppas vi ses!

DIGITAL LEAP'S DIGITALA KOKBÖCKER

DIGITAL LEAP COOKBOOKS

Producera på digitala plattformar – kostnadsfria kurser online


Erasmus+ projektet Digital Leap har organiserat fyra utbildningsmoduler om att skapa och marknadsföra digitala upplevelser. Modulerna gav upphov till en mängd idéer och kunskaper, som utvecklats i samverkan med dans- och cirkuskonstnärer och administratörer, till e-lärmaterial – Cookbooks. 


Kurserna riktar sig till alla som vill lära sig mer om vad som krävs för att skapa och förmedla verk på digitala plattformar. E-lärmaterialet kan användas som en guide och inspiration i en konstnärlig digitaliseringsresa för både produktion och arrangemang.


Kurserna, som består av fyra Cookbooks, är kostnadsfria och finns tillgängliga på Digital Leaps webbplats (www.digital-leap.eu). E-lärmaterialet är på engelska):

1 – Promoting

2 – Digital Productions

3 – Dissemination

4 – Audience engagement


Promoting: Cookbook 1 fokuserar på att öka kunskapen om digital marknadsföring på sociala medieplattformar. I denna Cookbook undersöks plattformens specifika format och algoritmer, strategisk planering och hur konstnärer kan skapa unikt och målgruppsinriktat innehåll.


Digital Productions: Syftet med Cookbook 2 är att ge en grundläggande förståelse för live och förinspelad streaming, virtuell och förstärkt verklighet (VR och AR). I kursen tas också ljud och storytelling upp då de är viktiga ingredienser i att skapa engagerande digitala produktioner.


Dissemination: Den digitala världen har öppnat upp nya plattformar som tar publik närmare konstnären och dennes verk. Samtidigt innebär det nya utmaningar att tänka på; rytmen, samspelet och estetiken i digitala miljöer är specifika, och alla verk passar inte där. Cookbook 3 ger exempel och tips på hur konstnärer kan arbeta och hantera utmaningarna.


Audience Engagement: Cookbook 4 går igenom vad som menas med publikengagemang. Kursen ger tre infallsvinklar: publikengagemang på sociala medier, publikengagemang under den kreativa processen och publikengagemang under digitala föreställningar. Kursen ger tips på hur metadata kan användas för att mäta olika data om en publik och listar användbara länkar och intressanta nätverk.


HÄR FINNS MER INFORMATION OM DIGITAL LEAP.

KOM IGÅNG MED DANSCENTRUMS NYA STATISTIKVERKTYG


Alla juridiska medlemmar i Danscentrum har fått mail med inloggning!


Statistikverktyget är ett användarvänligt onlineverktyg som gör det lätt för dig att få översikt över allt din organisation arbetar med. Det är enkelt att lägga in aktiviteter och produktioner, i din dator eller mobil.

Verktyget är framtaget för att underlätta för dig att ta fram specifik data för t ex en föreställning, finansiering/bidrag, kommun, region eller publikt projekt. Du kan få all information direkt i din webbläsare eller så exporterar du det till Excel.

Några medlemmar har redan börjat använda verktyget och de har har lagt in över 500 aktiviteter (2022 och 2023). I de aktiviteterna har de mött över 30 000 personer.

Användarnas feedback har varit att det går snabbt och smidigt att använda verktyget.


Du kan också lägga in en annan användare från din organisation. 

Manualen för hur du gör finns här.


För att visa på danskonstens storlek och spridning är det viktigt att så många som möjligt kommer igång med detta.


Mer info finns här!

NYTT AVTAL MED SVENSK SCENKONST

Januari 2023:

Från 1 januari 2023 tecknar Svensk Scenkonst kollektivavtal med Fackförbundet scen och film för den fria professionella scenkonsten. Därmed omfattas även fria aktörer av Svensk Scenkonsts huvudavtal med PTK, inklusive det nya Omställningsavtalet för Trygghetsrådet TRS.

Arbetsgivare som är medlemmar i Danscentrum eller Teatercentrum kan tack vare ett dubbelanslutningsavtal bli medlemmar i Svensk Scenkonst för en reducerad avgift och får då också den lägre avgift till Trygghetsrådet TRS som gäller för Svensk Scenkonsts medlemmar.Sedan den 1 januari är Svensk Scenkonst arbetsgivarorganisationen för all professionell scenkonst i Sverige. Genom dubbelanslutningsavtal kan Teatercentrum, Danscentrum och Svensk Scenkonst erbjuda arbetsgivare inom den fria dans- och teatersektorn ett förstärkt arbetsgivarstöd. Under årets första veckor har Svensk Scenkonst redan fått tolv nya medlemmar från den fria professionella scenkonsten.


Robin Nordahl Saleh, rådgivare på Svensk Scenkonst, berättar mer om förändringen.


Vad innebär det för Svensk Scenkonst som arbetsgivarorganisation att den fria professionella scenkonsten inkluderas?

- Konkret får vi två nya kollektivavtal. Men det viktigaste är den positiva effekt som kommer av en samlad arbetsgivarorganisation, kanske framför allt när personer utanför ser på oss. Svensk scenkonst kan i arbetsgivarfrågor på ett tydligare sätt företräda hela branschen och därmed också lyfta den fria professionella scenkonstens förutsättningar. Sen berikar de oss och gör oss påminda om den fantastiska bredd som finns inom scenkonsten.


Vad kan Svensk Scenkonst erbjuda de nya medlemmarna?

- Förutom att nya medlemmar fullt ut kan ta del av vårt medlemserbjudande, kan vi ge en långsiktig utveckling av kollektivavtalen. Vi kan även som större organisation med lång erfarenhet och branschkunskap låta detta komma våra nya medlemmar till del.


Hur påverkar förändringen Svensk Scenkonsts verksamhet och aktiviteter?

- Inledningsvis kommer vi erbjuda speciellt framtagna introduktionsträffar för våra nya medlemmar. Vi kommer även ta fram ett digitalt utbildningspaket anpassat för våra nya medlemmar. Den kommer finnas tillgänglig även framåt för nya ledare inom den fria professionella scenkonsten. Våra nya medlemmar kommer kunna ta del av våra ordinarie utbildningar, vårt stöd via arbetsgivarguiden och även möjlighet till rådgivning. Vilket ett flertal av de nya medlemmarna har via befintligt serviceavtal.Läs mer om medlemsservicen till den fria professionella scenkonsten


------------------------------------------------------------------------------------------

December 2022:

Dubbelanslutningsavtal mellan Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst skapar nya möjligheter!

Från årsskiftet blir det kraftigt höjda avgifter till Trygghetsrådet TRS för arbetsgivare som inte är medlem hos någon av parterna i det nya Omställningsavtalet (Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst). Därför avser Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst att teckna dubbelanslutningsavtal som gör det möjligt för arbetsgivare inom den fria dans- och teatersektorn att vara medlem i både någon av dessa centrumbildningar och Svensk Scenkonst.

Detta innebär att Svensk Scenkonst tar över rollen som kollektivavtalspart och erbjuder full arbetsgivarservice – utbildning, juridisk rådgivning och förhandlingsstöd – mot halva den ordinarie medlemsavgiften. Samtidigt fortsätter Danscentrum och Teatercentrum att vara branschorganisationer som fokuserar fullt ut på att dela sin specifika expertis och ge sitt omfattande stöd till den fria professionella sektorn.

Dubbelanslutningsavtalen är tänkta att träda i kraft 1 januari 2023. Under hösten pågår ett arbete för att säkerställa nödvändiga kollektivavtalsregleringar.


”Genom samarbetet med Svensk Scenkonst försäkrar vi oss om att den fria professionella danssektorn får samma förutsättningar som institutionerna i frågan om omställning. Samarbetet är också ett viktigt led i arbetet med att ge scenkonsten en tydligare gemensam röst i svensk kulturpolitik. För oss handlar det bland annat om att skapa bättre förutsättningar för danskonst i hela landet.” 

/ Maria Rydén, ordförande för Danscentrum Sverige


”De ökade kostnaderna för arbetsgivare drabbar fria teatrar hårt eftersom anslag och intäkter inte ökar i samma takt. Vi är därför väldigt glada över att ha hittat en form där våra medlemmar, genom möjligheten till dubbelanslutning, kan få ut så mycket som möjligt för avgifterna. För oss innebär det också vi kan vässa vår organisation och satsa ännu mer på förmedlande och främjande verksamhet för att stärka fria professionella teatrar.” 

/ Lovisa Pihl, ordförande för Teatercentrum


”Scen & Film ser positivt på att Svensk Scenkonst och centrumbildningarna tar fram dubbelanslutningsavtal som även ger förutsättning för medarbetare inom den fria scenkonsten att få tillgång till omställningslösningen. Det är bra både för arbetsgivare och arbetstagare.” 

/ Camilla Brown, förbundsdirektör för Scen & Film


"Med detta samarbete samlar och stärker vi branschen som helhet. Det är också en kulturpolitiskt viktig markering att den fria sektorn, institutioner, privata aktörer och ideella arrangörer inom scenkonsten fördjupar sin samverkan.” 

/ Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst
Danscentrum Sverige är en riksorganisation och rikstäckande centrumbildning för den fria professionella samtida danskonsten i Sverige. Organisationen samlar kunskap och expertis samt initierar kompetensutveckling och förmedlar medlemmarnas verksamhet till arrangörer och publik. Centret arbetar också med att utöka kunskap och nätverk för konstformen regionalt, nationellt och internationellt. Danscentrum Sverige har fyra självständiga regionala organisationer och är även den fria danssektorns arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal med Fackförbundet Scen & Film.


PÅGÅENDE: