TILLGÄNGLIGHET

ACCESSIBILITY

På Danscentrum Syd finns:

  • hiss
  • tröskelfria passager
  • plats för rullstol
  • handikappanpassad toalett med dusch
  • Möjlighet att boka teckentolk vid behov
  • Inga starka dofter

Det finns inte:

  • Parkeringsplatser särskilt avsedda för funktionsvariationer
  • Syntolkning av föreställningar och hemsida eller hörslinga

Kontaktpersoner vid frågor om tillgänglighet: maria@danscentrumsyd.se (om lokaler), jeanette@danscentrumsyd.se (om kommunikation och övriga frågor)

Sidan har senast uppdaterats 2019-12-16.

For information in English, please contact us at Danscentrum Syd.