English below  

PRODUCENTSTÖD

Varje juridisk medlem i Danscentrum Syd har möjlighet att få utökad coachning i ansöknings- och produktionsprocessen.

Är du ännu inte juridisk medlem, men vill börja producera dans som scenkonst? Prata med oss på DCSyd så kan du erbjudas plats i producentstödet!


För mer information och för att få tillgång till Producentstödet, kontakta Jeanette Thuresson på jeanette@danscentrumsyd.se 

Producentstödet kan hjälpa till med bland annat:


Organisationsanalys

Resursplanering och human hållbarhet

Rådgivning och guidning kring stödmöjligheter

Coaching av ansökningar

Tidsplan

Textarbete

Rådgivning kring pressarbete och kommunikation


Du behöver inte själv ha en plan för hur producentstödet ska användas, utan vi kan ses för ett första möte för att göra en kort kartläggning.

Utöver individuell coachning finns mallar, listor, information och handledning tillgängliga för deltagare i producentstödet:

OM PRODUCENTSTÖDET

Efter att ha definierat producentskap som ett stort behov hos våra producerande medlemmar startade Danscentrum Syd hösten 2019 PRODUCENTSTÖD:ANSÖKA för juridiska medlemmar. Vi utökade snart till PRODUCENTSTÖD: PRODUCERA. Fokus låg på förberedelser för ansökan; tidsplan, projektplanering, texter, budgetgenomgång, guidning kring bidragsmöjligheter och residens samt möjliga produktionsplatser och samarbetspartners.

Under pandemin blev producentstödet en viktig resurs för att föra ut information om danskonstens villkor.

Därefter har producentstödet utvecklats till att fokusera på möjligheterna till långsiktighet och hållbarhet för danskonstnärer. Detta innefattar organisationsanalys och strategi.

Vi har även lagt till guidning i pressarbete och strategisk kommunikation.

INKREMENTELL UTVECKLING AV PRODUCENTSTÖDET:


HT 2019

PRODUCENTSTÖD: ANSÖKA


VT 2020 - VT 2022

PRODUCENTSTÖD: krisstöd och pandemiåtgärder


HT 2020

PRODUCENTSTÖD: PRODUCERA


HT2021

PRODUCENTSTÖD: ORGANISATIONSANALYS & STRATEGI


HT 2022

PRODUCENTSTÖD: MARKNAD & PRESSARBETE


VT 2023

PRODUCENTSTÖD: HÅLLBARHET OCH HUMAN RESOURCES


HT 2023

PRODUCENTSTÖD: PUBLIKUTVECKLING


VT 2024

PRODUCENTSTÖD: AFFÄRSMODELL, SAMARBETEN & SAMPRODUKTION 

English:

COACHING FOR PRODUCING CHOREOGRAPHERS AND GROUPS

SUPPORT BY A PRODUCER: APPLICATION & PRODUCTION

As a juridisk member of DCSyd you have the possibility to receive coaching in your project when it comes to planning, applications and certain things related to production. We can also help you to organise your overlapping projects and single out what to focus on. Our members' work looks very different, so we also adjust the support accordingly. 

If you are not yet a juridisk member but you want to start producing your own work within dance as performing arts, you can talk to us at DCSyd and also be selected to take part in the program.

For more information and to receive the coaching and support service, please contact Jeanette Thuresson at jeanette@danscentrumsyd.se 

In addition to individual coaching, we share templates and documents with listed information that is necessary for applications, production and touring.