PRODUCENTSTÖD

English below

PRODUCENTSTÖD: ANSÖKA och PRODUCERA

FÖR EGENPRODUCERANDE KOREOGRAFER OCH GRUPPER

Varje juridisk medlem i Danscentrum Syd har möjlighet att välja ett projekt som kan få utökad coachning i ansöknings-, planerings- och produktionsprocessen. Producentstödet kan även gälla strategisk och organisatorisk planering för kommande år, för dig som har en större verksamhet med många projekt, turnéer osv igång samtidigt.

Är du ännu inte juridisk medlem, men vill börja producera dans som scenkonst? Prata med oss på DCSyd så kan du erbjudas plats i producentstödet!

För mer information och för att få tillgång till Producentstödet, kontakta Jeanette Thuresson på jeanette@danscentrumsyd.se

Utöver individuell coachning finns mallar, informativa listor och digital handledning tillgänglig för deltagare i producentstödet; mall projektbeskrivning, info finansiering av dans, budgetmall, mall uppdragsavtal, lista över residensplatser, mall produktionsplan, mall marknadsplan, mall infobrev, mall avtal med arrangör, mall anställningsavtal, mall turnéresultat, mall publikstatistik, STIM licensansökan, STIM redovisning, lista över frilansande producenter samt lista över festivaler och utbudsdagar.

COACHING INFÖR ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG

Om medlemmar är intresserade av att inleda en process om att söka verksamhetsbidrag från Kulturrådet, Region Skåne eller Malmö stad så vill vi gärna coacha inför nästa ansökningsomgång. Tänk på att inleda processen några månader innan ansökan ska in.

English:

COACHING FOR PRODUCING CHOREOGRAPHERS AND GROUPS

SUPPORT BY A PRODUCER: APPLICATION & PRODUCTION

As a juridisk member of DCSyd you have the possibility to receive coaching in your project when it comes to planning, applications and certain things related to production. We can also help you to organise your overlapping projects and single out what to focus on. Our members' work looks very different, so we also adjust the support accordingly.

If you are not yet a juridisk member but you want to start producing your own work within dance as performing arts, you can talk to us at DCSyd and also be selected to take part in the program.

For more information and to receive the coaching and support service, please contact Jeanette Thuresson at jeanette@danscentrumsyd.se

In addition to individual coaching, we share templates and documents with listed information that is necessary for applications, production and touring.