PRODUCENTSTÖD

English below

Varje juridisk medlem i Danscentrum Syd har möjlighet att få utökad coachning i ansöknings- och produktionsprocessen.

Är du ännu inte juridisk medlem, men vill börja producera dans som scenkonst? Prata med oss på DCSyd så kan du erbjudas plats i producentstödet!

För mer information och för att få tillgång till Producentstödet, kontakta Jeanette Thuresson på jeanette@danscentrumsyd.se


Producentstödet kan hjälpa till med bland annat:

Organisationsanalys

Resursplanering och human hållbarhet

Rådgivning och guidning kring stödmöjligheter

Coaching av ansökningar

Tidsplan

Textarbete

Rådgivning kring pressarbete och kommunikation


Du behöver inte själv ha en plan för hur producentstödet ska användas, utan vi kan ses för ett första möte för att göra en kort kartläggning.

Utöver individuell coachning finns mallar, informativa listor och handledning tillgängliga för deltagare i producentstödet:

MALL STIM licensansökan och STIM redovisning samt INFO om STIM


MALL för foto- och filmtillstånd samt avtal


MALL projektbeskrivning


MALL uppdragsavtal


MALL turnéresultat


MALL publikstatistik


MALL mall produktionsplan


MALL projektbeskrivning

MALL infobrev


MALL budget


MALL avtal med arrangör


MALL anställningsavtal


INFO pressmeddelanden


INFO finansiering av dans


INFO europeiska stöd


INFO engagera personal


GUIDE för arbete med Skapande skola


GUIDE för gdpr


LISTA residensplatser


LISTA mediekontakter


LISTA kultursamordnare i Skåne


LISTA frilansande producenter


LISTA frilansande fotografer, filmare, scenografer och kostymörer


LISTA över festivaler och utbudsdagar

OM PRODUCENTSTÖDET

Efter att ha definierat producentskap som ett stort behov hos våra producerande medlemmar startade Danscentrum Syd 2019 PRODUCENTSTÖD:ANSÖKA för juridiska medlemmar. Vi utökade snart till PRODUCENTSTÖD:PRODUCERA. Fokus låg på förberedelser för ansökan; tidsplan, projektplanering, texter, budgetgenomgång, guidning kring bidragsmöjligheter och residens samt möjliga produktionsplatser och samarbetspartners.

Under pandemin blev producentstödet en viktig resurs för att föra ut information om danskonstens villkor.

Därefter har producentstödet utvecklats till att fokusera på möjligheterna till långsiktighet och hållbarhet för danskonstnärer. Detta innefattar organisationsanalys och strategi.

Vi har även lagt till guidning i pressarbete.


English:

COACHING FOR PRODUCING CHOREOGRAPHERS AND GROUPS

SUPPORT BY A PRODUCER: APPLICATION & PRODUCTION

As a juridisk member of DCSyd you have the possibility to receive coaching in your project when it comes to planning, applications and certain things related to production. We can also help you to organise your overlapping projects and single out what to focus on. Our members' work looks very different, so we also adjust the support accordingly.

If you are not yet a juridisk member but you want to start producing your own work within dance as performing arts, you can talk to us at DCSyd and also be selected to take part in the program.

For more information and to receive the coaching and support service, please contact Jeanette Thuresson at jeanette@danscentrumsyd.se

In addition to individual coaching, we share templates and documents with listed information that is necessary for applications, production and touring.