PRODUCENTSTÖD

English below

PRODUCENTSTÖD

FÖR PRODUCERANDE KOREOGRAFER OCH GRUPPER

Under hösten 2019 drog vi på Danscentrum Syd igång en satsning kallad Producentstödet. Den är uppdelad i moduler; ANSÖKA – PRODUCERA – SÄLJA. Varje juridisk medlem i Danscentrum Syd har möjlighet att välja ett projekt som kan få utökad coachning i ansöknings-, planerings- och produktionsprocessen.

Under 2021 har vi möjlighet att genom föra både PRODUCENTSTÖD: ANSÖKA och PRODUCERA.

För mer information och för att få tillgång till Producentstödet, kontakta Jeanette Thuresson på jeanette@danscentrumsyd.se och beskriv vilket projekt du är intresserad av att delta med.

Utöver individuell coachning finns mallar, informativa listor och digital handledning tillgänglig för deltagare i producentstödet; mall projektbeskrivning, info finansiering av dans, budgetmall, mall uppdragsavtal, lista över residensplatser, mall produktionsplan, mall marknadsplan, mall infobrev, mall avtal med arrangör, mall anställningsavtal, mall turnéresultat, mall publikstatistik, STIM licensansökan, STIM redovisning, lista över frilansande producenter samt lista över festivaler och utbudsdagar.

COACHING INFÖR ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG

Möjligheter till VERKSAMHETSBIDRAG där DCSyd också kan vara till hjälp för ansökan:

  • Om medlemmar är intresserade av att inleda en process om att söka verksamhetsbidrag från Kulturrådet så vill vi gärna coacha inför nästa ansökningsomgång. Ansökan lämnas in senast i början av mars för kommande år och producentstödet behöver inledas redan under hösten innan. Beslut om verksamhetsbidrag kommer ca nio veckor efter inlämnad ansökan.

  • Verksamhetsbidrag från Region Skåne: Ansökan för 2022 ska vara inskickad i maj 2021.

  • Ansökningsperioden för verksamhetsstöd 2022 från Malmö stad är i maj 2021.

COACHING FOR PRODUCING CHOREOGRAPHERS AND GROUPS

During autumn 2019 we launched a new coaching and support service called Producentstödet. (Producig support). It is divided into modules; APPLICATION – PRODUCTION – SELLING&TOURING.

During 2021 we arrange the two modules PRODUCENTSTÖD: APPLICATION & PRODUCTION

As a juridisk member of DCSyd you have the possibility to receive coaching in your project when it comes to planning, applications and certain things related to production. We can also help you to make a budget or organise your overlapping projects and single out what to focus on. Our members' work looks very different, so we also adjust the support accordingly.

For more information and to receive the coaching and support service, please contact Jeanette Thuresson at jeanette@danscentrumsyd.se and describe why you would like to participate .

In addition to individual coaching, we share templates and documents with listed information that is necessary for applications, production and touring.