NYHETER

SOMMARTRÄNING

Vi är så glada att kunna erbjuda träning denna sommar!


Mellan 28 juni – 11 augusti blir det totalt 17 klasser med contemporary, modern, balett och jazz. Principen är 2 klasser jämna veckor och 3 klasser ojämna veckor.


Alla klasser är 9.30-11.00 i stora studion.


Se schemat och läs om klasserna och pedagogerna på vår hemsida under DAGLIG TRÄNING.

Priser som gäller för sommarträningen:


Alla klasser: 500 kr för medlem och 800 för icke medlem.

Du måste köpa sommarkortet på kontoret senast 20 juni!

(Våra vanliga terminskort gäller inte. Våra vanliga klippkort gäller.)


Drop-in: 100 kr/klass för medlemmar och 150 kr/klass för icke medlemmar.

Din närvaro noteras och faktura skickas efter sommaren.


VÄLKOMMEN!


DAILY TRAINING AT DANSCENTRUM SYD DURING THE SUMMER


We are happy to be able to offer training this summer!

Between June 28 - August 11, there will be a total of 17 classes with contemporary, modern, ballet and jazz. The principle is 2 classes of even weeks and 3 classes of uneven weeks.


All classes are 9:30-11:00 in the large studio.


See the schedule and read about the classes and the pedagouges on our website under DAILY TRAINING.

Prices that apply to summer training:


All classes: 500 kr for member and 800 kr for non-member.

You must buy the summer card at the office no later than June 20!

(Our standard term cards do not apply. Our standard clip cards apply.)


Drop-in: 100 kr/class for members and 150 kr/class for non-members.

Your presence will be noted and an invoice will be sent after the summer.

WELCOME!

Daglig träning i Stora studion på Danscentrum Syd

LUNCH FÖR JURIDISKA MEDLEMMAR

TORSDAGEN DEN 12 MAJ kl 11-13 erbjuder vi lunch för alla juridiska medlemmar. Vi kommer bland annat att samtala kring Kulturell Allemansrätt, som Malmö stad planerar att införa och som det fria kulturlivet har reagerat kring.

ANMÄL DIG senast onsdagen den 11 maj till jeanette@danscentrumsyd.se

Pdf om Kulturell Allemansrätt som Kulturförvaltningen har gjort finns här bredvid.


kulturell allemansrätt_fria kulturlivet april 22 (1).pptx

DC SVERIGE ÅRSMÖTE på DCSyd

Danscentrum Sveriges årsmöte sker måndagen 16 maj 2022 i Malmö på Danscentrum Syd.

Danscentrums fyra medlemsorganisationer kommer att skicka ombud. Medlemmar som som är intresserade av att delta som ombud kontaktar sin regionala medlemsoraganisation.

Minglet är öppet för alla medlemmar!

God lunch serveras till deltagare kl 12, årsmöte kl 13:00-16:00 följs av mingel med tårta och bubbel!

Vi ser fram emot att ses.

MÖTE MED POSTKODSTIFTELSEN!

FÖR MEDLEMMAR, 2 MAJ


Info om stöden nedan!

Välkommen till ett digitalt samtal för dig som vill veta om mer Postkodstiftelsens verksamhet och funderar på att söka stöd för ditt projekt!

När: 2 maj kl 14

Var: digitalt, länk skickas ut vid din anmälan.

Anmäl dig till: jeanette@danscentrumsyd.se senast den 29 april!

Under samtalet kommer vi att berätta mer om hur Postkodstiftelsen arbetar inom kulturområdet. Postkodstiftelsens prioriterade områden inom kultur under 2022* kommer också att presenteras. Vi kommer även berätta mer om våra årliga tematiska utlysningar och Grannskapsinitiativet** som är en helt ny satsning på lokala projekt.

Efter presentationen kommer de finnas möjlighet att säga hej och ställa frågor.


*Postkodstiftelsen stödjer ett fritt, livskraftigt och utforskande kulturliv

Vi ser att det finns ett flertal utmaningar inom kultursektorn som också ytterligare har förstärkts under pandemin. Till exempel är tillgången till kultur och möjligheterna att verka som kulturskapare inte jämlikt fördelad. Postkodstiftelsen vill verka för att stärka förutsättningarna för människor att skapa och ta del av konst och kultur, genom att främja en jämlik tillgång till ett rikt och livskraftigt kulturliv för alla över hela landet. Vi ser också ett växande hot mot den konstnärliga friheten på flera håll i världen och vill fortsätta värna om, och arbeta för konstnärlig frihet och för en ökad förståelse för innebörden och vikten av den.

Genom att kunna föreställa sig världen inte som den är – utan som den skulle kunna vara – tror vi att existentiella frågor om en osäker framtid kan bemötas och nya idéer kan födas. Därför vill vi stärka människors kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga, och stödja konst- och kultursatsningar som med fantasins hjälp kan bidra till att bryta invanda föreställningar, utmana tanken och fördjupa diskussionen för att hitta nya vägar till samhällsutveckling. Vi vill skapa plats för olika och nya typer av samarbeten, kritiskt tänkande, nyfikenhet och att våga utforska det okända.

**Grannskapsinitiativet: För levande, öppna och tillgängliga grannskap

Svenska ideella organisationer som arbetar på lokal nivå kan göra viktiga insatser för ett levande, öppet och tillgängligt samhälle. Genom små och snabba stöd till projekt i närområdet vill Postkodstiftelsen stärka gemenskapen mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa.

Som ideell förening eller allmännyttig stiftelse finns nu möjligheten att söka mellan 20 000–50 000 kronor för att genomföra projekt i närområdet inom ramen för Grannskapsinitiativet.

Välkomna med er ansökan till grannskapsinitiativet här: https://postkodstiftelsen.se/grannskapsinitiativet/


Övriga länkar:

https://postkodstiftelsen.se/

Välkomna med er ansökan här:

https://postkodstiftelsen.se/sok-stod/

https://www.instagram.com/postkodstiftelsen/

https://www.facebook.com/postkodstiftelsen/

https://se.linkedin.com/company/svenska-postkodstiftelsen

Postkodstiftelsens nyhetsbrev:

Postkodstiftelsen (list-manage.com)


Om Postkodstiftelsen

Svenska Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Postkodstiftelsens målsättning är att verka i linje med den visionen och söker projekt som utmanar, inspirerar och förändrar.

Postkodstiftelsen är instiftad av Novamedia Sverige AB, som driver Svenska Postkodlotteriet på uppdrag av Svenska Postkodföreningen. Som förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet får Postkodstiftelsen årligen ta del av lotteriets överskott. Vid den senaste utdelningen, i mars 2022, fick Postkodstiftelsen motta 180 miljoner kronor.

Till skillnad från de andra förmånstagarna är Postkodstiftelsen inte slutmottagare av medlen, utan har i uppdrag att förmedla stöd till olika typer av projekt som bidrar till en positiv samhällsförändring. Sedan 2007 har 1,7 miljarder kronor investerats i över 700 projekt genom Postkodstiftelsen.

Vi stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Därmed vågar vi också stödja de som tänker i nya banor och som inte drar sig för att vara pionjärer i sitt arbete. Det kan till exempel handla om att organisationer får möjlighet att testa och utveckla nya metoder, eller samverka med andra organisationer som besitter annan expertis än deras egen. Även om vi bara kan ge organisationerna stöd under en begränsad period så är vår förhoppning att projekten får långsiktiga effekter. Organisationerna uppmuntras i ett tidigt skede göra en plan för hur erfarenheterna från projektet ska tas till vara eller hur verksamheten ska fortsätta efter projekttidens slut. Vi ser positivt på att projekten innefattar utbildning och informationsarbete som kan förstärka den fortsatta spridningen av insatserna.

För eventuella frågor:

Robert.broden@postkodstiftelsen.seUTLYSNING DC SYDs DANSRESIDENS på IFÖ CENTER

DANSRESIDENS PÅ IFÖ CENTER I BROMÖLLA

SOMMAREN 2022


SAMARBETE MELLAN DANSCENTRUM SYD OCH IFÖ CENTER


Ifö Center är ett konstnärsdrivet kulturhus i Bromölla (nordöstra Skåne), beläget vid Ivösjöns strand. Sedan 2019 förfogar kollektivet över hela den nedlagda isolator-fabriken från 1929 på ca 43.000 m2.

Danscentrum Syd och Ifö Center utlyser nu gemensamt två residens för dansare sommaren 2022. Residensen är tänkta för två personer som arbetar ihop, men andra konstellationer kan vara möjliga.

Ifö Center-kollektivet tar varje år emot bildkonstnärer från olika delar av världen och öppnar i år även upp för dansare och andra kreativa. Målsättning är fria residens där konstnärer, dansare och andra kreativa själva styr över sina processer.

Berätta för oss vad ni vill göra, varför det är viktigt, vad ni önskar er från oss och om ni vill ge något tillbaka till kollektivet eller kringliggande samhälle (tex en workshop för barn eller något annat publikt). Residensen är fria så det finns inga krav. Om tycke uppstår kan de som vill inleda eller delta i samarbeten med andra. De som vill kan arbeta isolerat/koncentrerat med sitt eget projekt. För de som önskar arbeta site-specific erbjuder Ifö Center guidade visningar och berättelser om dinosaurier, fossiler, kaolinbrottet ute på ön och keramikfabrikernas framväxt på 1880-talet, dagens kombination av konstnärskollektiv / aktiva fabriker och mycket annat.

Sviktande dansgolv byggda på bildäck finns på fast plats och mäter ca 10x10 m.

Lokalerna är vackra, men industriella och råa.

Dansare och andra residenskonstnärer får en kontaktperson hos Ifö Center och erbjuds egna rum i en stor villa på kort gångavstånd från fabrik, ateljéer, konsthall, tågstation, bageri/konditori, butiker, strand med bad och paddling.

VAR Ifö Center i Bromölla

HUR LÄNGE 2 veckor

NÄR 10-23 juni eller 4-17 juli 2022

BOENDE boende för två personer ingår

ARVODE 10 000 kr per residens

ANSÖK SENAST 8 maj 2022

BESKED 11 maj


ANSÖK VIA DETTA FORMULÄR.


FRÅGOR? Kontakta Jenny på Danscentrum Syd: jenny@danscentrumsyd.se, 0733 667118

Teresa på Ifö Center: info.ifocenter@gmail.com eller tel 0708 740562


DANCE RESIDENCY AT IFÖ CENTER

SUMMER 2022

Questions to contact above.

APPLY HERE.

UTLYSNING STUDIORESIDENS för medlemmar

Nästa studioresidens utlyses inför sommaren 2022.

Sommarens residens är endast för medlemmar i Danscentrum Syd.

Valbar period från mitten av juni till början av augusti.

---------------------------------------

English below

UTLYSNING / OPEN CALL

STUDIORESIDENS

sommar 2022

Residensen innebär studiotid och tillgång till teknik på Danscentrum Syd. Visst producentstöd kan ingå efter önskemål.

Residensen hålls i mellanstudion som har dagsljusinsläpp men också är möjlig att använda som blackbox; studion är nymålad i mörk färg och kan mörkläggas.


Ansök via detta formulär.

Deadline ansökan 8 maj 2022

Svar ges 11 maj.


English

Studio residencies during 2022 will take place during one or two weeks mid June - mid August in the middle studio at Danscentrum Syd. The studio is available day and night from Monday to Sunday.

Apply to maria@danscentrumsyd.se

Application deadline 8 May 2022.

Answer by 11 May.


Residens med Cassandra Arnmark, foto Jeanette Thuresson

OPEN CALL Visiting artist / BIG PULSE

Open Call – Visiting Artist Programme

Danscentrum Sverige invites Swedish based choreographers to an Open Call for Big Pulse Dance Alliance Visiting Artist Program. The Visiting Artist Program is aimed at up-and-coming choreographers. Big Pulse is a four-year EU project that runs 2021-2024. Danscentrum Sverige is the sole Swedish partner.

About the Visiting Artist Program

The Open Call offers one choreographer the opportunity to visit One Dance Week in Bulgaria and one to visit Dublin Dance Festival in Ireland, both Big Pulse partner festivals. The program will include a meeting with the Artistic Director of the festivals, get-together’s with local artists, tickets to festival performances and networking with choreographers from other European countries. The program is a great opportunity for skills development, creative exchange and to expand you network. A bursary is given to cover travel, per diem, accommodation on site, performance tickets as well as a small retainer.

How to apply

Write a short letter (max half an A4 page), in English, in which you motivate the value for you as a performing artist to participate in the Visiting Artist Program. Include a link to your web site, a showreel or such. The linked video materials should not extend 10 minutes. Submit your application no later than April 14. We are looking forward to take part of your application. Send your application to: info@danscentrum.se

The application process

Danscentrum Sverige make a first selection, if there is a large number of applicants. The partner festivals and the project manager for Big Pulse are responsible for the final selection. The decision will take into account the other selected choreographers, to ensure that the constellation enriches the experience. As a selected choreographer, you undertake to report back, in your preferred medium, what you bring with you from the program.

VISTING ARTIST – ONE DANCE WEEK

One Dance Week, Plovdiv, Bulgaria. onedanceweek.com/en.

Dates: 11-14 May (festival days).

Proposed travel days: Departure 10 May and return 15 May. (Possibility to join EDN Atelier in Sofia 10-11 May and Rose Petal festival 15 of May).

Program: Networking, knowledge exchange, performances.

VISITING ARTIST – DUBLIN DANCE FESTIVAL

Dublin Dance Festival, Ireland. www.dublindancefestival.ie.

Dates: 18-22 May (festival days).

Proposed travel days: Departure 17 May and return 23 May.

Program: Networking, knowledge exchange, performances.

PLEASE NOTE!

Possible pandemic restrictions and the awful war in Ukraine brought on a short open call period. The last day to apply to info@danscentrum.se is April 14th.

About Big Pulse Dance Alliance

Big Pulse Dance Alliance is a 4-year partnership (2021-2024) of 12 European dance festivals and institutions united by their passion to promote, strengthen and broaden the reach of the contemporary dance sector. With the support of EU Creative Europe co-funding, Big Pulse aims to diversify dance programming on stages and in public outdoor spaces; support artist development through mentorship, travel and workshop programmes; and invite new audiences to engage with the artform through dynamic live or digital performances and other participatory activities. The project’s long-term vision is to establish a lively network of European dance festivals who work collaboratively and sustainably to further the life-changing impact of dance. For more information about Big Pulse please visit: www.bigpulsedance.eu

The Big Pulse Dance Alliance partners are:

Tanz im August/HAU Hebbel am Ufer (Germany), Dance Umbrella (UK), Dublin Dance Festival (Ireland), Julidans (The Netherlands), New Baltic Dance (Lithuania), ONE Dance Week (Bulgaria), Torinodanza Festival (Italy), Zodiak - Side Step Festival (Finland), Sismògraf Dance Festival (Catalonia - Spain), International Dance Festival TANEC PRAHA (The Czech Republic), CODA Oslo International Dance Festival (Norway) and Danscentrum Sverige (Sweden).

SÖK PRODUCENTSTÖD 2022

English below

PRODUCENTSTÖD: ANSÖKA och PRODUCERA

FÖR EGENPRODUCERANDE KOREOGRAFER OCH GRUPPER

Varje juridisk medlem i Danscentrum Syd har möjlighet att få utökad coachning i ansöknings-, planerings- och produktionsprocessen. Producentstödet kan även gälla strategisk och organisatorisk planering för kommande år, för dig som har en större verksamhet med många projekt, turnéer osv igång samtidigt.

Är du ännu inte juridisk medlem, men vill börja producera dans som scenkonst? Prata med oss på DCSyd så kan du erbjudas plats i producentstödet!

För mer information och för att få tillgång till producentstödet, kontakta Jeanette Thuresson på jeanette@danscentrumsyd.se

Utöver individuell coachning finns mallar, informativa listor och digital handledning tillgänglig för deltagare i producentstödet; mall projektbeskrivning, info finansiering av dans, budgetmall, mall uppdragsavtal, lista över residensplatser, mall produktionsplan, mall marknadsplan, mall infobrev, mall avtal med arrangör, mall anställningsavtal, mall turnéresultat, mall publikstatistik, STIM licensansökan, STIM redovisning, lista över frilansande producenter samt lista över festivaler och utbudsdagar.

COACHING INFÖR ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG

Om medlemmar är intresserade av att inleda en process om att söka verksamhetsbidrag från Kulturrådet, Region Skåne eller Malmö stad så vill vi gärna coacha inför nästa ansökningsomgång. Tänk på att inleda processen några månader innan ansökan ska in.

English:

Coaching for producing choreographers and groups

SUPPORT BY A PRODUCER: APPLICATION & PRODUCTION

As a juridisk member of DCSyd you have the possibility to receive coaching in your project when it comes to planning, applications and certain things related to production. We can also help you to organise your overlapping projects and single out what to focus on. Our members' work looks very different, so we also adjust the support accordingly.

If you are not yet a juridisk member but you want to start producing your own work within dance as performing arts, you can talk to us at DCSyd and also be selected to take part in the program.

For more information and to receive the coaching and support service, please contact Jeanette Thuresson at jeanette@danscentrumsyd.se

In addition to individual coaching, we share templates and documents with listed information that is necessary for applications, production and touring.

Carousel imageCarousel imageCarousel image

EXTRA ARRANGÖRS-STÖD FÖR DANS 2022

Bra att veta när du säljer föreställning i Skåne: Extra arrangörsstöd för dans 2022!

Föreningar - tex riksteaterföreningar och andra arrangörer i Skåne - får i år sammanlagt 70% i arrangörsstöd från Riksteatern Skåne för att köpa in dansföreställningar.

Det är viktigt att du som dansproducent anger ett helhetspris för din föreställning, dvs gage, resor, logi, traktamente; helt enkelt alla kostnader i en enda summa.

Information till arrangörerna finns här.

Notera att du som dansproducent inte själv behöver läsa in dig på regelverket - det kan oftast arrangören/föreningarna redan. Du behöver bara uppmärksamma dem på att de får extra stöd för att köpa in dans.

NYHET!

TVÅ PRODUKTIONSRESIDENS I MALMÖ 2022

English below

Danscentrum Syd kommer att organisera två nya residens med en väl tilltagen produktionsbudget, öppna för alla danskonstnärer baserade i Sverige att söka.

Residensen kommer att vara förlagda både hos oss och på Inkonst respektive In-discourse i Malmö, och planeras till augusti och september 2022.

Utlysningen öppnar den 1 februari.

Mer infornation finns här.

Med stöd av Kulturrådet.TWO PRODUCTION RESIDENCIES IN MALMÖ

DCSyd is organising two longer residencies with a larger production budget during 2022. Residencies are open for all dance artists in Sweden to apply for and will take place in August and September in our studios and at additional locations in Malmö. The application will open on February 1st.

More info is found here.

With support from Swedish Arts Council.
TANZMESSE 2022

Utlysning – Tanzmesse 2022

Internationale tanzmesse nrw 31 aug–3 sep 2022, Düsseldorf, Tyskland

Danscentrum Sverige samordnar den svenska närvaron på Tanzmesse 2022 den 31 aug - 3 sep 2022. Närvaron arrangeras med monter och monterprogrammet FIKA with och Svenska paviljongen med liveakter i lokal utanför mässhallen. Vi välkomnar alla professionella Sverigebaserade danskonstnärer att söka för medverkan i programmet, se mer info nedan. Du behöver inte vara medlem i Danscentrum för att medverka.

Swedish Dance – monter på NRW Forum

På konsthallen NRW Forum arrangeras Tanzmesses mässdel. Mässan har öppet för besökare tors-lör 1-3 september kl 10.00-14.00. På mässan arrangerar Danscentrum Sverige montern Swedish Dance där alla Sverigebaserade danskonstnärer är välkomna att presentera sig själva och/eller sitt marknadsföringsmaterial.

I montern arrangerar vi monterprogrammet FIKA with kl 10.30-11.30 & 13.30-14.30. FIKA with ger dig som danskonstnär/producent en plats för att träffa arrangörer/samarbetspartners du önskar möta under mässan. Välkommen att anmäla ditt intresse för medverkan i FIKA with via blankett nedan, senast den 28 februari. FIKA with programmet annonseras i vår trycksak. Det utgår ingen ersättning för medverkan.

Öppen utlysning – Svenska paviljongen

För att ge svenska konstnärskap möjlighet att presentera sig live arrangerar vi under två dagar, 1-2 sep, en svensk paviljong kl 14.30-18.00, efter mässans stängning. Till den svenska paviljongen söker vi konstnärer som vill visa ca 10 min utdrag vid två tillfällen under någon av de dagar paviljongen arrangeras. För medverkan utgår gage om 12-18.000 kr inkl moms beroende på antalet medverkande artister, en schablonsumma om 5.000 kr/person för resor och boende samt registreringsavgiften till Tanzmesse för de medverkande.

Intresseanmälan sker genom blankett nedan, deadline 28 februari 2022. Beslut om medverkan meddelas konstnärerna i april 2022. Urvalet görs i samverkan med Danscentrums medlemsorganisationer och tar hänsyn till spridning, uttryck, internationell turnébarhet och prakt

Om Tanzmesse

Internationella tanzmesse NRW är den största professionella internationella sammankomsten inom dansfältet och arrangeras vartannat år i augusti i Düsseldorf. Tanzmesse består av ett mässprogram på NRW Forum och ett föreställningsprogram på olika spelplatser runt om i staden med huvudsaklig spelplats på Tanzhaus NRW.

Som Sverigebaserad danskonstnär kan du själv anmäla dig för deltagande via Danscentrums monter Swedish Dance (Booth attendant, kontakta Amy Fee) eller som egen Professional visitor, båda kostar 125 EUR. Du som är ansluten till eller medverkande med egen monter, meddela gärna detta så snart som möjligt så ert material kan inkluderas i montern Swedish Dance. Projektledare för den svenska närvaron är Hanna Falk, svensk dansproducent nu boende i Düsseldorf i samarbete med Amy Fee, verksamhetsledare Danscentrum Sverige.

Kontakt

  • Hanna Falk, 070-733 89 11, hanna[at]falksprojekt.se

  • Amy Fee, 072-214 9159, amy.fee[at]danscentrum.se

  • Jeanette Thuresson, 070-741 55 71, jeanette[at]danscentrumsyd.se

Med stöd av Konstnärsnämnden och Kulturrådet, i samarbete med Danscentrum Norr, Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst och Danscentrum Syd.

Ladda ner ansökan och dokument här (pdf!)

BIG PULSE DANCE ALLIANCE

Danscentrum is partner in this great EU project.

TRAILER FOR BIG PULSE DANCE ALLIANCE is found here!


Our aim is to bring artists and audiences together. To present bold, captivating choreography that celebrates our creative imaginations through the power of the body in motion.

Find out all about Big Pulse pen calls, selected artists and upcoming events here.

ABOUT BPDA

Big Pulse Dance Alliance (BPDA) is a 4-year partnership (2021-2024) of 12 European dance festivals and institutions united by their passion to promote, strengthen and broaden the reach of the contemporary dance sector. With the support of EU Creative Europe co-funding, BPDA aims to diversify dance programming on stages and in public outdoor spaces; support artist development through mentorship, travel and workshop programmes; and invite new audiences to engage with the artform through dynamic live or digital performances and other participatory activities. The project’s long-term vision is to establish a lively network of European dance festivals who work collaboratively and sustainably to further the life-changing impact of dance.

The Big Pulse Dance Alliance partners are:

Tanz im August/HAU Hebbel am Ufer (Germany) • Dance Umbrella (UK) • Dublin Dance Festival (Ireland) • Julidans (Netherlands) • New Baltic Dance (Lithuania) • ONE Dance Week (Bulgaria) • Torinodanza Festival (Italy) • Zodiak – Center for New Dance (Finland) • Sismògraf Dance Festival (Spain) • International Dance Festival TANEC PRAHA (Czech Republic) • CODA Oslo International Dance Festival (Norway) • Danscentrum Sverige (Sweden).


________

BPDA is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.


Nu är den här!

DANSPLAN SVERIGE

En uppmaning att skapa hållbara strukturer för danskonsten i hela landet

Skrivelsen ”Dansplan Sverige – en uppmaning att skapa hållbara strukturer för danskonsten i hela landet” tar sitt avstamp i det nationella möte som den 19 mars 2021 samlade närmare 200 deltagare från dansfältet för att samtala om den samtida dansens framtid i Sverige.

Dansplan Sverige har initierats av Dansnät Sverige, Danscentrum Sverige och Riksteatern för att visa på behovet av olika insatser för en hållbar utveckling inom dansområdet. Förutom underlaget från samtalen under det nationella mötet har en referensgrupp med geografisk spridning och genrebredd bidragit med synpunkter och erfarenheter till skrivelsen.

Ladda ner och läs skrivelsen här: Dansplan Sverige

Läs mer om Dansplan Sverige dess bakgrund och initiativtagare här!


SkrivelseDansplanSverige.pdf

DAGLIG TRÄNING ONLINE

Länk till träningsbiblioteket finns i medlemsbrevet.

Link to the daily training online is found is the members letter.


Extra satsning på ett träningsbibliotek!

Denna information är riktad till dig som är anställd i Dansalliansen eller är medlem i en Danscentrumorganisation.

Dansalliansen och Danscentrum Sverige har i samtal med medlemmar och anställda fångat upp ett behov utav komplettering av nuvarande träningsmöjligheter för frilansande dansare. Vi vill därför under våren prova om ett digitalt träningsbibliotek är ett användbart verktyg för professionella danskonstnärer i deras dagliga praktik. Ambitionen är att på sikt också ge fler dansare möjlighet till inspiration när de inte kan var på plats för dagligträning, som vid turné eller på en ort där det inte finns träningsmöjlighet.

Vårt mål är att skapa 6-8 filmer som kommer att finnas tillgängliga under 2021. Användningen kommer sedan utvärderas för att se om behov finns för en förlängning in i 2022 och om det är intressant eller möjligt med en vidareutveckling av konceptet som ett komplement till den dagliga träning som redan erbjuds i norra Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö.

I medlemsbrev har en länk skickats ut som leder till en mapp. Filmerna streamas till din browser. Vänligen respektera att detta är skapat endast för anställda i Dansalliansen och medlemmar i någon av Danscentrums organisationer.

Träningsbiblioteket har kunnat genomföras med stöd som Danscentrum Sverige ansökt om hos Kulturrådet och inom ramen för de extra stödmedel som Dansalliansen tilldelats med anledning av Coronapandemin.

Vår ambition med projektet är att lyfta, inspirera och stärka frilansande danskonstnärer i deras dagliga praktik, vilket känns extra viktigt nu under pandemin.

Om du har frågor om detta projekt kontakta Petra Wormbs, petra.wormbs@dansalliansen.se eller Amy Fee, amy.fee@danscentrum.se

Är du medlem i Danscentrum Syd och av någon anledning inte fått informationen med länk i medlemsbrevet, kontakta jenny@danscentrumsyd.se

CORONA TESTIMONIALS / MEDLEMMAR HAR ORDET

Under oktober månad 2020 genomförde Danscentrum Syd intervjuer med flera självproducerande koreografer och medlemmar, om konsekvenserna av pandemin på det egna arbetet och möjligheterna att verka som danskonstnär.

Läs här:

CORONA TESTIMONIALS / MEDLEMMAR HAR ORDET

English:

During the month of October 2020 interviews were made with selfproducing choreographers and members about the consequences of the pandemia on the possibilities of working as a dance artist. Interviews are in Swedish and English, according to the language in which the interviews were made. Read by clicking the link above.

KULTURNYTT SR P1 - Dansscenen i Skåne ökar stort!

DANSSCENEN I SKÅNE ÖKAR STORT

Region Skåne fick under våren in 18 ansökningar för utvecklingsbidrag till konstnärliga dansproduktioner. Det är nästan fyra gånger så många som samma period 2015.

LYSSNA PÅ KULTURNYTT I P1 HÄR! (ca 1,5 minut långt inslag om Skånes dansscen, vilket börjar direkt i början av sändningen)