NYHETER

Nu är den här!

DANSPLAN SVERIGE

En uppmaning att skapa hållbara strukturer för danskonsten i hela landet

Skrivelsen ”Dansplan Sverige – en uppmaning att skapa hållbara strukturer för danskonsten i hela landet” tar sitt avstamp i det nationella möte som den 19 mars 2021 samlade närmare 200 deltagare från dansfältet för att samtala om den samtida dansens framtid i Sverige.

Dansplan Sverige har initierats av Dansnät Sverige, Danscentrum Sverige och Riksteatern för att visa på behovet av olika insatser för en hållbar utveckling inom dansområdet. Förutom underlaget från samtalen under det nationella mötet har en referensgrupp med geografisk spridning och genrebredd bidragit med synpunkter och erfarenheter till skrivelsen.

Ladda ner och läs skrivelsen här: Dansplan Sverige

Läs mer om Dansplan Sverige dess bakgrund och initiativtagare här!


SkrivelseDansplanSverige.pdf

OPEN CALL: DANSVERK TILL DANSENS DAG 2022

SÖKES

DANSVERK TILL DANSENS DAG 2022

Skånes Danskollegium söker dansverk till projektet Dansens Dag i två städer, kring den 23 april 2022.

Spelningar är planerade på Stortorget i Malmö och på Domkyrkoplatsen i Lund.

Vi söker två verk om cirka 10-15 minuter vardera som kan spelas utomhus.

Det utgår ett avtalsenligt dagsarvode för två-fyra dagars arbete i perioden 22-24 april, eller motsvarande gage.

Skicka ditt bidrag senast den 6 december till le@dansstationen.nu

Ansökan ska innehålla en kort presentation av koreografen, antal medverkande samt beskrivning och videolänk av verket så vi kan få en god uppfattning om vad ni söker med.

Frågor ställs till Lars Eidevall på Dansstationen på ovan nämnda mailadress. Projektet och urvalet organiseras av danskollegiet och genomförandet administreras av Dansstationen.

Vi ser mycket fram emot er ansökan!

Hälsningar Skånes Danskollegium

Dansstationen, Danscentrum Syd, Milvus Art Center, Inkonst, Memory Wax, Skånes Dansteater, Riksteatern Skåne


Bild från Framtidens sagor; Nidia Martinez Barbieri, Jossette Reilly och Jonas Örknér. Foto Partik Palm

MEET THE CHOREOGRAPHER

INTERNATIONAL DANCE PROGRAM MALMÖ

WELCOME TO AN ARTIST TALK WITH CHIARA BERSANI


at Skånes Dansteater on Thursday the 9th of December at 17.30


We invite you to an artist talk with choreographer and artist Chiara Bersani. Chiara has been invited via the Swedish Arts Grants Committee’s International Dance Program for a residency placed at Skånes Dansteater.


Chiara Bersani is an Italian artist working in the performing arts. Her formative path takes place mainly in the field of theatrical research with influences from contemporary dance and performing art. Suffering a moderate form of Osteogenesis Imperfecta, she is interested in the political meaning that a body can just take with its own image when interacting with the society.


If you would like to attend please email tanja@skanesdansteater.se since places are limited.

After the talk there will be a Christmas mingel with snacks in the Skånes Dansteater foyer.


KID – Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram – is organised in Malmo through Danskollegiet Skåne; Dansstationen, Danscentrum Syd, Skånes Dansteater, Memory Wax, Inkonst and Rachel Tess.

This residence concludes 12 years of Danskollegiet Skåne’s international residence in Malmö since the start in December 2009 with Erna Omarsdottir.


More information about the residency in Malmo: danceprogrammalmo.wordpress.com

Choreographer Chiara Bersani in residency at Skånes Dansteater, December 2021. Organised by Skånes Danskollegium, with support by Swedish Arts Grants Committee.

FREDAGS-GAGA ONLINE

GAGA på Zoom! med Lee Brummer

När: varje fredag kl. 09.15-10.00

Klassen är för professionellt verksamma dansare och bokas här.

Gaga klasserna online kommer att vara återkommande på fredagar under hösten fram till den 17 december 2021.

Mer information finns hos Dansalliansen.

BIG PULSE DANCE ALLIANCE

Danscentrum is partner in this great EU project.

TRAILER FOR BIG PULSE DANCE ALLIANCE is found here!


Our aim is to bring artists and audiences together. To present bold, captivating choreography that celebrates our creative imaginations through the power of the body in motion.

Find out all about Big Pulse pen calls, selected artists and upcoming events here.

ABOUT BPDA

Big Pulse Dance Alliance (BPDA) is a 4-year partnership (2021-2024) of 12 European dance festivals and institutions united by their passion to promote, strengthen and broaden the reach of the contemporary dance sector. With the support of EU Creative Europe co-funding, BPDA aims to diversify dance programming on stages and in public outdoor spaces; support artist development through mentorship, travel and workshop programmes; and invite new audiences to engage with the artform through dynamic live or digital performances and other participatory activities. The project’s long-term vision is to establish a lively network of European dance festivals who work collaboratively and sustainably to further the life-changing impact of dance.

The Big Pulse Dance Alliance partners are:

Tanz im August/HAU Hebbel am Ufer (Germany) • Dance Umbrella (UK) • Dublin Dance Festival (Ireland) • Julidans (Netherlands) • New Baltic Dance (Lithuania) • ONE Dance Week (Bulgaria) • Torinodanza Festival (Italy) • Zodiak – Center for New Dance (Finland) • Sismògraf Dance Festival (Spain) • International Dance Festival TANEC PRAHA (Czech Republic) • CODA Oslo International Dance Festival (Norway) • Danscentrum Sverige (Sweden).


________

BPDA is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.


DAGLIG TRÄNING ONLINE

Länk till träningsbiblioteket finns i medlemsbrevet.

Link to the daily training online is found is the members letter.


Extra satsning på ett träningsbibliotek!

Denna information är riktad till dig som är anställd i Dansalliansen eller är medlem i en Danscentrumorganisation.

Dansalliansen och Danscentrum Sverige har i samtal med medlemmar och anställda fångat upp ett behov utav komplettering av nuvarande träningsmöjligheter för frilansande dansare. Vi vill därför under våren prova om ett digitalt träningsbibliotek är ett användbart verktyg för professionella danskonstnärer i deras dagliga praktik. Ambitionen är att på sikt också ge fler dansare möjlighet till inspiration när de inte kan var på plats för dagligträning, som vid turné eller på en ort där det inte finns träningsmöjlighet.

Vårt mål är att skapa 6-8 filmer som kommer att finnas tillgängliga under 2021. Användningen kommer sedan utvärderas för att se om behov finns för en förlängning in i 2022 och om det är intressant eller möjligt med en vidareutveckling av konceptet som ett komplement till den dagliga träning som redan erbjuds i norra Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö.

I medlemsbrev har en länk skickats ut som leder till en mapp. Filmerna streamas till din browser. Vänligen respektera att detta är skapat endast för anställda i Dansalliansen och medlemmar i någon av Danscentrums organisationer.

Träningsbiblioteket har kunnat genomföras med stöd som Danscentrum Sverige ansökt om hos Kulturrådet och inom ramen för de extra stödmedel som Dansalliansen tilldelats med anledning av Coronapandemin.

Vår ambition med projektet är att lyfta, inspirera och stärka frilansande danskonstnärer i deras dagliga praktik, vilket känns extra viktigt nu under pandemin.

Om du har frågor om detta projekt kontakta Petra Wormbs, petra.wormbs@dansalliansen.se eller Amy Fee, amy.fee@danscentrum.se

Är du medlem i Danscentrum Syd och av någon anledning inte fått informationen med länk i medlemsbrevet, kontakta jenny@danscentrumsyd.se

SÖK PRODUCENTSTÖD

English below

PRODUCENTSTÖD HÖSTEN 2020

FÖR PRODUCERANDE KOREOGRAFER OCH GRUPPER

Under hösten 2019 drog vi på Danscentrum Syd igång en satsning kallad Producentstödet. Den är uppdelad i moduler; ANSÖKA – PRODUCERA – SÄLJA. Under 2020 har vi möjlighet att genom föra både PRODUCENTSTÖD: ANSÖKA och PRODUCERA.

Varje juridisk medlem i Danscentrum Syd har möjlighet att välja ett projekt som kan få utökad coachning i ansöknings-, planerings- och produktionsprocessen. Är du ännu inte juridisk medlem, men vill börja producera dans som scenkonst? Prata med oss på DCSyd så kan du erbjudas plats i producentstödet!

För mer information och för att få tillgång till Producentstödet, kontakta Jeanette Thuresson på jeanette@danscentrumsyd.se och beskriv vilket projekt du är intresserad av att delta med.

Utöver individuell coachning finns mallar, informativa listor och digital handledning tillgänglig för deltagare i producentstödet; mall projektbeskrivning, info finansiering av dans, budgetmall, mall uppdragsavtal, lista över residensplatser, mall produktionsplan, mall marknadsplan, mall infobrev, mall avtal med arrangör, mall anställningsavtal, mall turnéresultat, mall publikstatistik, STIM licensansökan, STIM redovisning, lista över frilansande producenter samt lista över festivaler och utbudsdagar.

COACHING INFÖR ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG

Möjligheter till VERKSAMHETSBIDRAG där DCSyd också kan vara till hjälp för ansökan:

  • Om medlemmar är intresserade av att inleda en process om att söka verksamhetsbidrag från Kulturrådet så vill vi gärna coacha inför nästa ansökningsomgång. Den coachingen skulle i så fall pågå under hösten 2020, inför ansökan som lämnas in i mars 2021. Beslut om verksamhetsbidrag kommer ca nio veckor efter inlämnad ansökan.

  • Verksamhetsstöd för 2022 från Region Skåne och Malmö Stad söks under våren 2021.

English:

COACHING FOR PRODUCING CHOREOGRAPHERS AND GROUPS

During autumn 2019 we launched a new coaching and support service called Producentstödet. (Producig support). It is divided into modules; APPLICATION – PRODUCTION – SELLING&TOURING.

During 2020 we arrange the two modules PRODUCENTSTÖD: APPLICATION & PRODUCTION

As a juridisk member of DCSyd you have the possibility to receive coaching in your project when it comes to planning, applications and certain things related to production. We can also help you to organise your overlapping projects and single out what to focus on. Our members' work looks very different, so we also adjust the support accordingly. (If you are not yet a juridisk member but you want to start producing your own work within dance as performing arts, you can talk to us at DCSyd and also be selected to take part in the program.)

For more information and to receive the coaching and support service, please contact Jeanette Thuresson at jeanette@danscentrumsyd.se and describe why you would like to participate .

In addition to individual coaching, we share templates and documents with listed information that is necessary for applications, production and touring.

Carousel imageCarousel imageCarousel image

EXTRA STUDIO!

English below

EXTRA STUDIO MED SUBVENTIONERAD HYRA - för juridiska medlemmar i DCSyd


Eftersom trycket är högt på våra tre studios och det kan vara svårt att boka in en sammanhållen period erbjuder vi nu att hyra en studio på Monbijougatan till subventionerat pris. Vi använder delar av Malmö Stads krisstöd till detta.


Studion heter CubaBaila och ligger i samma hus som restaurang Grand. Den är stor, luftig och ljus.


Så här funkar det:

▶︎ Studion är tillgänglig kl 9-16, måndag-fredag.

▶︎ Bokas i två-veckors-perioder.

▶︎ Totalhyran för 2 veckor är 8750 kr.

Er hyra för studion är 5500 kr (ink. moms).

Danscentrum bidrar med 3250 kr.

▶︎ Detta gäller året ut.

▶︎ En kort ansökan med beskrivning av behovet av studio

och önskad tidsperiod mejlas till: maria@danscentrumsyd.se


EXTRA STUDIO WITH SUBSIDIZED RENT - for 'juridisk' member


As the pressure is high on our three studios and it can be difficult to book a longer period, we now offer to rent a studio on Monbijougatan at a subsidized price. We use parts of Malmö Stad's crisis support for this.

The studio is called CubaBaila and is located in the same building as the restaurant 'Grand'. It is large, airy and light.

How it works:

▶ ︎ The studio is available from 9 am to 4 pm, Monday-Friday.

▶ ︎ The booking is in two-week periods.

︎ The total rent for 2 weeks is 8,750 kr.

Your rent for the studio is 5,500 kr (inc. VAT).

Danscentrum Syd contributes with 3,250 kr.

▶ ︎ This applies throughout the year 2021

▶ ︎ A short application describing the need for a studio

and the desired time period is emailed to: maria@danscentrumsyd.se

CORONA TESTIMONIALS / MEDLEMMAR HAR ORDET

Under oktober månad 2020 genomförde Danscentrum Syd intervjuer med flera självproducerande koreografer och medlemmar, om konsekvenserna av pandemin på det egna arbetet och möjligheterna att verka som danskonstnär.

Läs här:

CORONA TESTIMONIALS / MEDLEMMAR HAR ORDET

English:

During the month of October 2020 interviews were made with selfproducing choreographers and members about the consequences of the pandemia on the possibilities of working as a dance artist. Interviews are in Swedish and English, according to the language in which the interviews were made. Read by clicking the link above.

KULTURNYTT SR P1 - Dansscenen i Skåne ökar stort!

DANSSCENEN I SKÅNE ÖKAR STORT

Region Skåne fick under våren in 18 ansökningar för utvecklingsbidrag till konstnärliga dansproduktioner. Det är nästan fyra gånger så många som samma period 2015.

LYSSNA PÅ KULTURNYTT I P1 HÄR! (ca 1,5 minut långt inslag om Skånes dansscen, vilket börjar direkt i början av sändningen)