NYHETER

VÄLKOMMEN PÅ GLÖGGMINGEL!

Vi umgås, träffar nya och gamla medlemmar och äter godsaker på Danscentrum Syd

16 december kl 15-17

Välkomna alla medlemmar och samarbetspartners!

NYTT AVTAL MED SVENSK SCENKONST


VÄLKOMMEN PÅ INFOMÖTE LIVE PÅ DC SYD:

16 NOVEMBER 17-18.30


DIGITALA NATIONELLA MÖTEN:

23 NOVEMBER 18.00

25 NOVEMBER 10.00


Mer info om mötena kommer! Håll utkik i medlemsbreven.


3 november 2022

Dubbelanslutningsavtal mellan Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst skapar nya möjligheter!

Från årsskiftet blir det kraftigt höjda avgifter till Trygghetsrådet TRS för arbetsgivare som inte är medlem hos någon av parterna i det nya Omställningsavtalet (Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst). Därför avser Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst att teckna dubbelanslutningsavtal som gör det möjligt för arbetsgivare inom den fria dans- och teatersektorn att vara medlem i både någon av dessa centrumbildningar och Svensk Scenkonst.

Detta innebär att Svensk Scenkonst tar över rollen som kollektivavtalspart och erbjuder full arbetsgivarservice – utbildning, juridisk rådgivning och förhandlingsstöd – mot halva den ordinarie medlemsavgiften. Samtidigt fortsätter Danscentrum och Teatercentrum att vara branschorganisationer som fokuserar fullt ut på att dela sin specifika expertis och ge sitt omfattande stöd till den fria professionella sektorn.

Dubbelanslutningsavtalen är tänkta att träda i kraft 1 januari 2023. Under hösten pågår ett arbete för att säkerställa nödvändiga kollektivavtalsregleringar.


”Genom samarbetet med Svensk Scenkonst försäkrar vi oss om att den fria professionella danssektorn får samma förutsättningar som institutionerna i frågan om omställning. Samarbetet är också ett viktigt led i arbetet med att ge scenkonsten en tydligare gemensam röst i svensk kulturpolitik. För oss handlar det bland annat om att skapa bättre förutsättningar för danskonst i hela landet.”

/ Maria Rydén, ordförande för Danscentrum Sverige


”De ökade kostnaderna för arbetsgivare drabbar fria teatrar hårt eftersom anslag och intäkter inte ökar i samma takt. Vi är därför väldigt glada över att ha hittat en form där våra medlemmar, genom möjligheten till dubbelanslutning, kan få ut så mycket som möjligt för avgifterna. För oss innebär det också vi kan vässa vår organisation och satsa ännu mer på förmedlande och främjande verksamhet för att stärka fria professionella teatrar.”

/ Lovisa Pihl, ordförande för Teatercentrum


”Scen & Film ser positivt på att Svensk Scenkonst och centrumbildningarna tar fram dubbelanslutningsavtal som även ger förutsättning för medarbetare inom den fria scenkonsten att få tillgång till omställningslösningen. Det är bra både för arbetsgivare och arbetstagare.”

/ Camilla Brown, förbundsdirektör för Scen & Film


"Med detta samarbete samlar och stärker vi branschen som helhet. Det är också en kulturpolitiskt viktig markering att den fria sektorn, institutioner, privata aktörer och ideella arrangörer inom scenkonsten fördjupar sin samverkan.”

/ Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst

Informationsmöte

Den 23 november kl 18:00 och 25 november kl 10:00 kommer det att hållas nationella digitala informationsmöten. En inbjudan till mötet kommer att komma från din regionala danscentrumorganisation.Danscentrum Sverige är en riksorganisation och rikstäckande centrumbildning för den fria professionella samtida danskonsten i Sverige. Organisationen samlar kunskap och expertis samt initierar kompetensutveckling och förmedlar medlemmarnas verksamhet till arrangörer och publik. Centret arbetar också med att utöka kunskap och nätverk för konstformen regionalt, nationellt och internationellt. Danscentrum Sverige har fyra självständiga regionala organisationer och är även den fria danssektorns arbetsgivarorganisation som tecknar kollektivavtal med Fackförbundet Scen & Film.
UTLYSNING: KULTUR FÖR BARN & UNGA PÅ FRITIDEN

MEDEL ATT SÖKA FÖR ARBETE MED KULTURELL ALLEMANSRÄTT

Malmö kulturförvaltning går nu ut med en utlysning för Malmös fria kulturaktörer, se nedan.


------------------------------------------------------------

INFORMATIONSMÖTE

för medlemmar i Danscentrum och Teatercentrum

23 november kl 12.30 - 14.00

Malmö kulturförvaltning är på plats för att svara på frågor.

Var: lilla studion på Danscentrum Syd

Teatercentrum och Danscentrum bjuder på lunch. Föranmälan krävs! Maila jeanette@danscentrumsyd.se hur många som kommer.

------------------------------------------------------------

ANSÖK OM ATT VARA EN DEL AV UTBUDET I KULTURELL ALLEMANSRÄTT FÖR BARN OCH UNGA PÅ FRITIDEN

Kulturförvaltningen vill utveckla den Kulturella allemansrätten på fritiden tillsammans med Malmös fria kulturaktörer. Under 2023 finns tillfälliga medel på 1,8 mkr för att prova nya modeller för ett breddat kulturutbud för barn och unga på kvällar, helger och lov. Du som kulturaktör kan ansöka om medel för att testa något nytt eller använda redan befintligt material/produktion i nya sammanhang.

Utveckling av projektförslag kan ske i dialog med kulturförvaltningens egna verksamheter och samarbetspartners för att tillsammans skapa en bredd och nya strukturer för kultur på ungas fritid. Vid beviljade medel ingår det att vara med vid ett uppföljningsmöte för utvärdering och kunskapsdelning.

Ansökningsformuläret finns här.

Mer information finns här.

ANSÖK SENAST 4 DECEMBER 2022

------------------------------------------------------------

Förtydligande:

Både utveckling av projektförslag och genomförande kan alltså ske i dialog med kulturförvaltningens egna verksamheter och samarbetspartners för att tillsammans skapa en bredd och nya strukturer för kultur på ungas fritid.

Era förslag kan vara att spela redan befintliga föreställningar för barn och unga på fritiden, men det kan också till exempel handla om att upparbeta relationer till målgrupper som det är svårt att nå.

Det betyder att det nu vid intresseanmälan endast behöver beskrivas ramar, målbild och en uppskattad totalkostnad.

Pengarna behöver öronmärkas innan årsskiftet men kommer att kunna användas under hela nästa år.

TEKNIKPOOLEN & SHARED BY BASTIONEN

Teknikpoolen som har drivits av Danscentrum Syd och Teatercentrum Södra har nu flyttats över till Bastionens regi.

Info från Bastionen:

Välkomna att ta del av hållbarhetsprojektet SHARED by Bastionen - en scenografi- och materialpool för sceniskt yrkesverksamma i Malmö Stad!

SHARED är beroende av abonnenter för att kunna driva vår verksamhet och har nu påbörjat en fungerande och hållbar scenografi- och materialpool. Vi skulle nu därför officiellt vilja bjuda in er till att ta del av SHAREDs tjänster och därigenom också bidra till att möjliggöra denna viktiga verksamhet.

Här nedan finner ni prislista samt abonnemangsavtal. Anmäl ert intresse till att abonnera på SHARED via denna enkät: https://forms.gle/rvhfCH8S4o2fsxVB8

I enkäten besvarar ni själva frågor om organisationsform, behov och abonnemangsvariant. Har ni några frågor eller funderingar kring detta så tveka inte att höra av er till oss på shared@bastionen.se. Detsamma gäller om ni skulle vilja besöka oss för att se er omkring i lokalen - bara hör av er så bestämmer vi ett datum som passar.

Kontakt:

Molly Byström molly@bastionen.se tel 0735642183

Mer information om Shared by Bastionen finns här.

Allmänna Villkor - SHARED by Bastionen.pdf
Prislista SHARED by Bastionen.pdf

SÖDRA SVERIGE DANS

Ny utbudsdag och samlingsplats för dans! Riksteatern Skåne och Danscentrum Syd kommer tillsammans att skapa en ny utbudsdag för dans i södra Sverige.

Den kommer att ligga i direkt anslutning till SALTO-dagen, som alltid går av stapeln den första måndagen i februari. Så söndagen den 5 februari samlas vi i Hässleholm på Hässleholms kulturhus för att ta del av den första Södra Sverige Dans.

Fokus kommer att ligga på vuxenproduktioner, hela föreställningar och vi kommer att prioritera publikutvecklande aktiviteter kopplade till föreställningarna.

DIGITAL LEAP

Digital Leap – Capacity building for circus and dance professionals

Digital Leap is an international two-year project that offers dance and circus professionals learning opportunities for deepening their understanding of digital environments and their possibilities in performing arts. How do we promote and distribute performances digitally and virtually, without compromising the essential live experience? Read more at Digital-Leap.eu

Digital Leap is a collaboration between eight expert organisations from seven European countries: ARTCENA (FR), Arts and Theatre Institute (CZ), CircusInfo Finland (FI), Dance Info Finland (FI), Danscentrum Sverige (SE), Institut Ramon Llull IRL (ES), Lithuanian Dance Information Centre (LT) and Performing Arts Hub Norway (NO). Dance Info Finland coordinates the project.

Digital Leap has received funding from the European Commission’s Erasmus+ programme. The European Commission is not responsible for the contents of this website.

With support from the Swedish Arts Council.

Digital Leap web.

Questions? Contact Christina Simpson at Danscentrum Sverige christina.simpson@danscentrum.se

***************************************************************************************

The Digital Leap learning modules are 5-day events consisting of theory about and hands-on training in digital platforms from different perspectives.

 • Module 3: Expanding your practice at your computer desktop, Distribution strategies on the Internet 3.0.

 • Module 4: Reaching and engaging with audiences through digital means

MODULE 3

4–8 october 2022 in Terrassa & Manresa, Catalunya, Spain – Hosted by Institut Ramon Llull

There are no magic tricks when talking about the distribution of dance and circus performances digitally, but there are hidden ways still to be discovered.

In this module we invite you to reflect on the infinite possibilities that the internet has to offer in the realm of distribution. A selection of experts will provoke you to think outside the box, reach new targets and get new communities online to broaden your engagement.

We will also offer you a closer look at the complexities of international taxation and some platforms that can ease your work. Legal experts will guide the group through the development of digital rights and explore how it could support the dance and circus scene.

As part of this module you will also be invited to see curated performances at Teatro Principal of Terrasa and at Fira Mediterranea, an international dance festival in Manresa.

MODULE 4

Beginning of February 2023, dates to be confirmed. Aix-en-Provence / Marseille, France – Hosted by ARTCENA.

This module focuses on the key topic of audience engagement and development work, while exploring cutting-edge digital formats. Circus and dance workers (artists and producers alike) will discover how to e-meet and engage with their audience, how to better target them, and how to adapt to emerging participative and immersive practices by looking at examples from other artistic fields. The module, which will take place in the frame of BIAC (Biennale internationale des arts du cirque), will also address the topic of audiences from an ethical perspective, by touching upon various aspects of diversity and inclusion.

Who can apply?

 • Professional* circus and dance artists based in Czech Republic, France, Finland, Lithuania, Norway, Spain or Sweden. For Module 4 (Aix-en-Provence/Marseille) we also welcome applications from producers working with circus or dance.

 • We expect you to be interested in gaining new digital skills and having learning goals for the module and that you are also interested in networking opportunities with the international dance and circus scene.

 • We expect the applicants to have an existing online presence, eg. a website and/or social media profiles and to be familiar with working with computers and mobile devices.

 • No previous international working experience is required, but we expect you to have a clear vision of how you want to work internationally in the future.

 • The learning modules will be carried out in English, therefore we expect the applicants to have working proficiency in English.

 • We encourage artists from all career stages to apply.

 • There are no age limits.

 • Also previous module participants are encouraged to apply

* Circus and dance artists who either have a formal education in their art form, artistic working experience in a professional context or have received public funding for their artistic work.

Applications for 2022 are now closed.

Four to six artists representing circus and/or dance from each participating country will be chosen for each of the modules.

General information

The learning modules are free of charge for all selected participants. Digital Leap will cover the travel and accommodation costs of the participants. Meals, local transportation and other costs will be at participants’ own expense. Please note that you will need to travel to Terrassa / Aix-en-Provence-Marseille the day before and depart the day after the module dates.
BOKA PRODUCENTSTÖD 2022-2023

English below

PRODUCENTSTÖD: ANSÖKA och PRODUCERA

FÖR EGENPRODUCERANDE KOREOGRAFER OCH GRUPPER

Varje juridisk medlem i Danscentrum Syd har möjlighet att få utökad coachning i ansöknings-, planerings- och produktionsprocessen. Producentstödet kan även gälla strategisk och organisatorisk planering för kommande år, för dig som har en större verksamhet med många projekt, turnéer osv igång samtidigt.

Är du ännu inte juridisk medlem, men vill börja producera dans som scenkonst? Prata med oss på DCSyd så kan du erbjudas plats i producentstödet!

För mer information och för att få tillgång till producentstödet, kontakta Jeanette Thuresson på jeanette@danscentrumsyd.se

Utöver individuell coachning finns mallar, informativa listor och digital handledning tillgänglig för deltagare i producentstödet; mall projektbeskrivning, info finansiering av dans, budgetmall, mall uppdragsavtal, lista över residensplatser, mall produktionsplan, mall marknadsplan, mall infobrev, mall avtal med arrangör, mall anställningsavtal, mall turnéresultat, mall publikstatistik, STIM licensansökan, STIM redovisning, lista över frilansande producenter samt lista över festivaler och utbudsdagar.

COACHING INFÖR ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG

Om medlemmar är intresserade av att inleda en process om att söka verksamhetsbidrag från Kulturrådet, Region Skåne eller Malmö stad så vill vi gärna coacha inför nästa ansökningsomgång. Tänk på att inleda processen några månader innan ansökan ska in.English:

Coaching for producing choreographers and groups

SUPPORT BY A PRODUCER: APPLICATION & PRODUCTION

As a juridisk member of DCSyd you have the possibility to receive coaching in your project when it comes to planning, applications and certain things related to production. We can also help you to organise your overlapping projects and single out what to focus on. Our members' work looks very different, so we also adjust the support accordingly.

If you are not yet a juridisk member but you want to start producing your own work within dance as performing arts, you can talk to us at DCSyd and also be selected to take part in the program.

For more information and to receive the coaching and support service, please contact Jeanette Thuresson at jeanette@danscentrumsyd.se

In addition to individual coaching, we share templates and documents with listed information that is necessary for applications, production and touring.


BIG PULSE

About Big Pulse Dance Alliance

Big Pulse Dance Alliance is a 4-year partnership (2021-2024) of 12 European dance festivals and institutions united by their passion to promote, strengthen and broaden the reach of the contemporary dance sector. With the support of EU Creative Europe co-funding, Big Pulse aims to diversify dance programming on stages and in public outdoor spaces; support artist development through mentorship, travel and workshop programmes; and invite new audiences to engage with the artform through dynamic live or digital performances and other participatory activities. The project’s long-term vision is to establish a lively network of European dance festivals who work collaboratively and sustainably to further the life-changing impact of dance. For more information about Big Pulse please visit: www.bigpulsedance.eu

The Big Pulse Dance Alliance partners are:

Tanz im August/HAU Hebbel am Ufer (Germany), Dance Umbrella (UK), Dublin Dance Festival (Ireland), Julidans (The Netherlands), New Baltic Dance (Lithuania), ONE Dance Week (Bulgaria), Torinodanza Festival (Italy), Zodiak - Side Step Festival (Finland), Sismògraf Dance Festival (Catalonia - Spain), International Dance Festival TANEC PRAHA (The Czech Republic), CODA Oslo International Dance Festival (Norway) and Danscentrum Sverige (Sweden).

TVÅ PRODUKTIONSRESIDENS I MALMÖ 2022

English below

Danscentrum Syd kommer organiserar två nya residens med en väl tilltagen produktionsbudget, öppna för alla danskonstnärer baserade i Sverige att söka.

Residensen är förlagda både hos oss och på Inkonst respektive In-discourse i Malmö, och planeras till augusti och september 2022.

Mer infornation finns här.

Med stöd av Kulturrådet.TWO PRODUCTION RESIDENCIES IN MALMÖ

DCSyd is organising two longer residencies with a larger production budget during 2022. Residencies are open for all dance artists in Sweden to apply for and will take place in August and September in our studios and at additional locations in Malmö. The application will open on February 1st.

More info is found here.

With support from Swedish Arts Council.
DANSCENTRUM på TANZMESSE 2022:


Finally we meet again live!

At Danscentrum Sverige we are very happy to present the Swedish delegation of artists at Tanzmesse 31 August - 3 September 2022.

Please find the full program and more information about our artists at

SWEDISHDANCE.ORG


Om Tanzmesse

Internationella tanzmesse NRW är den största professionella internationella sammankomsten inom dansfältet och arrangeras vartannat år i augusti i Düsseldorf. Tanzmesse består av ett mässprogram på NRW Forum och ett föreställningsprogram på olika spelplatser runt om i staden med huvudsaklig spelplats på Tanzhaus NRW.

Kontakt

 • Projektledare Hanna Falk, 070-733 89 11, hanna[at]falksprojekt.se

 • Verksamhetsledare Danscentrum Sverige Amy Fee, 072-214 9159, amy.fee[at]danscentrum.se

 • Kommunikation Jeanette Thuresson, 070-741 55 71, jeanette[at]danscentrumsyd.se

Med stöd av Konstnärsnämnden och Kulturrådet, i samarbete med Danscentrum Norr, Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst och Danscentrum Syd.
DANSPLAN SVERIGE

En uppmaning att skapa hållbara strukturer för danskonsten i hela landet

Skrivelsen ”Dansplan Sverige – en uppmaning att skapa hållbara strukturer för danskonsten i hela landet” tar sitt avstamp i det nationella möte som den 19 mars 2021 samlade närmare 200 deltagare från dansfältet för att samtala om den samtida dansens framtid i Sverige.

Dansplan Sverige har initierats av Dansnät Sverige, Danscentrum Sverige och Riksteatern för att visa på behovet av olika insatser för en hållbar utveckling inom dansområdet. Förutom underlaget från samtalen under det nationella mötet har en referensgrupp med geografisk spridning och genrebredd bidragit med synpunkter och erfarenheter till skrivelsen.

Ladda ner och läs skrivelsen här: Dansplan Sverige

Läs mer om Dansplan Sverige dess bakgrund och initiativtagare här!


SkrivelseDansplanSverige.pdf