NYHETER

NYTT KOLLEKTIVAVTAL! Utbildning för medlemmar.

JURIDISK MEDLEM!

MÅNDAG 20 SEPTEMBER BÖRJAR VI UTBILDNING I KOLLEKTIVAVTALET.

FYSISK TRÄFF KL 13.30-15.30 på Danscentrum Syd

Maila jenny@danscentrumsyd.se om du vill delta eller har frågor.

Välkommen!

Du finner kollektivavtalet här

KURS I INTERNATIONELLT ARBETE

MED MAGNUS NORDBERG - PÅ DANSCENTRUM SYD - 27 & 28 SEPTEMBER 2021

English: WORKSHOP IN INTERNATIONAL WORK WITHIN THE DANCE SECTOR.

FOR MORE INFORMATION IN ENGLISH CONTACT JENNY OR JEANETTE AT THE OFFICE.


Kostmadsfritt för medlemmar i Danscentrum.

Vill du fördjupa din kunskap kring att arbeta med dans internationellt? Kanske du är på väg att göra ditt första internationella samarbete, eller har ett verk som du ska turnera med? Eller så bedriver du redan en internationell dansverksamhet och vill kompetensutveckla dig?

Då är du varmt välkommen till en två-dagars fördjupningskurs i internationellt arbete!

Syftet är att i liten grupp kunna ta del av expertkunskap, ställa frågor och dela erfarenheter. Kursen innehåller bland annat en omvärldsspaning om aktuella arrangörer och festivaler, kunskap om planering och budgetering samt kontrakt och rättigheter/skyldigheter och annat som är viktigt att tänka på inför ett internationellt samarbete. Vi håller både föreläsningar och moment där du deltar aktivt, t.ex. olika övningar och korta workshops - allt i syfte att förbereda dig så bra som möjligt.

Kursen leds av Magnus Nordberg, producent och agent, samt Elisabet Widlund Fornelius, projektledare vid Nordberg Movement tillsammans med inbjudna gästföreläsare med egen erfarenhet av internationellt arbete.

Datum: 27 och 28 september

Tid: 10.30-16.00 första dagen och 9.30-15.00 andra dagen

Plats: Mellanstudion Danscentrum Syd

Anmäl dig här.


Varmt välkomna!


Kursen är en del av projektet I RÖRELSE som genomförs av Nordberg Movement med stöd av Kulturrådet och Konstnärsnämndens internationella dansprogram.


MALMÖ SCENFEST 2021

Nu är det dags för Malmö Scenfest som i år blir en Scenförfest i mindre format pga pandemin men som också laddar stort inför en jättefest iunder jubileumet 2022 då Malmö Scenfest firar ett försenat tioårsjubileum.

Program och all info finns här!

Malmö Scenfest är ett i Sverige unikt samarbete mellan stadens scenkonstinstitutioner, konstinstitutioner och fria grupper. Alla som medverkar gör det ideellt och syftet är att få fler att upptäcka scenkonsten.

Med stöd av Malmö Stad och i samarbete med ABF.

Program 16 oktober 2021

MSF2021-webb.pdf

EXTRA STUDIO!

English below

EXTRA STUDIO MED SUBVENTIONERAD HYRA - för juridiska medlemmar i DCSyd


Eftersom trycket är högt på våra tre studios och det kan vara svårt att boka in en sammanhållen period erbjuder vi nu att hyra en studio på Monbijougatan till subventionerat pris. Vi använder delar av Malmö Stads krisstöd till detta.


Studion heter CubaBaila och ligger i samma hus som restaurang Grand. Den är stor, luftig och ljus.


Så här funkar det:

▶︎ Studion är tillgänglig kl 9-16, måndag-fredag.

▶︎ Bokas i två-veckors-perioder.

▶︎ Totalhyran för 2 veckor är 8750 kr.

Er hyra för studion är 5500 kr (ink. moms).

Danscentrum bidrar med 3250 kr.

▶︎ Detta gäller året ut.

▶︎ En kort ansökan med beskrivning av behovet av studio

och önskad tidsperiod mejlas till: maria@danscentrumsyd.se


EXTRA STUDIO WITH SUBSIDIZED RENT - for 'juridisk' member


As the pressure is high on our three studios and it can be difficult to book a longer period, we now offer to rent a studio on Monbijougatan at a subsidized price. We use parts of Malmö Stad's crisis support for this.

The studio is called CubaBaila and is located in the same building as the restaurant 'Grand'. It is large, airy and light.

How it works:

▶ ︎ The studio is available from 9 am to 4 pm, Monday-Friday.

▶ ︎ The booking is in two-week periods.

︎ The total rent for 2 weeks is 8,750 kr.

Your rent for the studio is 5,500 kr (inc. VAT).

Danscentrum Syd contributes with 3,250 kr.

▶ ︎ This applies throughout the year 2021

▶ ︎ A short application describing the need for a studio

and the desired time period is emailed to: maria@danscentrumsyd.se

DANSMÄSSAN 2021

English below

VÄLKOMMEN ATT SÖKA MED DIN PRODUKTION OCH VERKSAMHET TILL ÅRETS DANSMÄSSA!


Du söker genom att fylla i det digitala formuläret här.

Deadline 5 maj 2021.

För att söka behöver du vara medlem i någon av Danscentrums regionala föreningar.

Dansmässan äger i år rum 11 - 14 november på flera platser runt om i Stockholm och visas digitalt. Konceptet innehåller både utbudsdag och festival med seminarier, workshops, samtal och föreställningar. Dansmässan riktar sig till arrangörer och utövare och till publik i alla åldrar! Som medverkande har du möjlighet att förmedla din föreställning till arrangörer, bokare och publik.

Med hänsyn till pågående pandemi ber vi dig som söker att vara inställd på möjliga förändringar i utförande och upplägg.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! / DC STOCKHOLM


WELCOME TO APPLY WITH YOUR PRODUCTION AND ACTIVITIES FOR THIS YEAR'S DANSMÄSSA!

You apply by filling out the digital form here.

Deadline April 30, 2021.

To apply, you need to be a member of one of Danscentrum's regional associations.

This year, the dance fair takes place 11-14 November in several places around Stockholm and is shown digitally. The concept includes both market day and festival with seminars, workshops, talks and performances. The dance fair is aimed at organizers and performers and audiences of all ages! As a participant, you have the opportunity to convey your performance to organizers, bookers and audiences.

With regard to the ongoing pandemic, we ask you who are applaying to be prepared for changes in the planning.

WELCOME WITH YOUR APPLICATION! / DC STOCKHOLM


DAGLIG TRÄNING ONLINE

Länk till träningsbiblioteket finns i medlemsbrevet.

Link to the daily training online is found is the members letter.


Extra satsning på ett träningsbibliotek!

Denna information är riktad till dig som är anställd i Dansalliansen eller är medlem i en Danscentrumorganisation.

Dansalliansen och Danscentrum Sverige har i samtal med medlemmar och anställda fångat upp ett behov utav komplettering av nuvarande träningsmöjligheter för frilansande dansare. Vi vill därför under våren prova om ett digitalt träningsbibliotek är ett användbart verktyg för professionella danskonstnärer i deras dagliga praktik. Ambitionen är att på sikt också ge fler dansare möjlighet till inspiration när de inte kan var på plats för dagligträning, som vid turné eller på en ort där det inte finns träningsmöjlighet.

Vårt mål är att skapa 6-8 filmer som kommer att finnas tillgängliga under 2021. Användningen kommer sedan utvärderas för att se om behov finns för en förlängning in i 2022 och om det är intressant eller möjligt med en vidareutveckling av konceptet som ett komplement till den dagliga träning som redan erbjuds i norra Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö.

I medlemsbrev har en länk skickats ut som leder till en mapp. Filmerna streamas till din browser. Vänligen respektera att detta är skapat endast för anställda i Dansalliansen och medlemmar i någon av Danscentrums organisationer.

Träningsbiblioteket har kunnat genomföras med stöd som Danscentrum Sverige ansökt om hos Kulturrådet och inom ramen för de extra stödmedel som Dansalliansen tilldelats med anledning av Coronapandemin.

Vår ambition med projektet är att lyfta, inspirera och stärka frilansande danskonstnärer i deras dagliga praktik, vilket känns extra viktigt nu under pandemin.

Om du har frågor om detta projekt kontakta Petra Wormbs, petra.wormbs@dansalliansen.se eller Amy Fee, amy.fee@danscentrum.se

Är du medlem i Danscentrum Syd och av någon anledning inte fått informationen med länk i medlemsbrevet, kontakta jenny@danscentrumsyd.se

BIG PULSE DANCE ALLIANCE is launched

Danscentrum is partner in this great EU project.

TRAILER FOR BIG PULSE DANCE ALLIANCE is found here!


Our aim is to bring artists and audiences together. To present bold, captivating choreography that celebrates our creative imaginations through the power of the body in motion.

ABOUT BPDA

Big Pulse Dance Alliance (BPDA) is a 4-year partnership (2021-2024) of 12 European dance festivals and institutions united by their passion to promote, strengthen and broaden the reach of the contemporary dance sector. With the support of EU Creative Europe co-funding, BPDA aims to diversify dance programming on stages and in public outdoor spaces; support artist development through mentorship, travel and workshop programmes; and invite new audiences to engage with the artform through dynamic live or digital performances and other participatory activities. The project’s long-term vision is to establish a lively network of European dance festivals who work collaboratively and sustainably to further the life-changing impact of dance.

The Big Pulse Dance Alliance partners are:

Tanz im August/HAU Hebbel am Ufer (Germany) • Dance Umbrella (UK) • Dublin Dance Festival (Ireland) • Julidans (Netherlands) • New Baltic Dance (Lithuania) • ONE Dance Week (Bulgaria) • Torinodanza Festival (Italy) • Zodiak – Center for New Dance (Finland) • Sismògraf Dance Festival (Spain) • International Dance Festival TANEC PRAHA (Czech Republic) • CODA Oslo International Dance Festival (Norway) • Danscentrum Sverige (Sweden).


________

Cover: Loin by La Débordante Cie at Sismògraf Dance Festival 2019 © Martí Albesa

BPDA is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.


CORONA TESTIMONIALS / MEDLEMMAR HAR ORDET

Under oktober månad 2020 genomförde Danscentrum Syd intervjuer med flera självproducerande koreografer och medlemmar, om konsekvenserna av pandemin på det egna arbetet och möjligheterna att verka som danskonstnär.

Läs här:

CORONA TESTIMONIALS / MEDLEMMAR HAR ORDET

English:

During the month of October 2020 interviews were made with selfproducing choreographers and members about the consequences of the pandemia on the possibilities of working as a dance artist. Interviews are in Swedish and English, according to the language in which the interviews were made. Read by clicking the link above.

SÖK PRODUCENTSTÖD

/COACHING FOR PRODUCING MEMBERS

English below

PRODUCENTSTÖD HÖSTEN 2020

FÖR PRODUCERANDE KOREOGRAFER OCH GRUPPER

Under hösten 2019 drog vi på Danscentrum Syd igång en satsning kallad Producentstödet. Den är uppdelad i moduler; ANSÖKA – PRODUCERA – SÄLJA. Under 2020 har vi möjlighet att genom föra både PRODUCENTSTÖD: ANSÖKA och PRODUCERA.

Varje juridisk medlem i Danscentrum Syd har möjlighet att välja ett projekt som kan få utökad coachning i ansöknings-, planerings- och produktionsprocessen. Är du ännu inte juridisk medlem, men vill börja producera dans som scenkonst? Prata med oss på DCSyd så kan du erbjudas plats i producentstödet!

För mer information och för att få tillgång till Producentstödet, kontakta Jeanette Thuresson på jeanette@danscentrumsyd.se och beskriv vilket projekt du är intresserad av att delta med.

Utöver individuell coachning finns mallar, informativa listor och digital handledning tillgänglig för deltagare i producentstödet; mall projektbeskrivning, info finansiering av dans, budgetmall, mall uppdragsavtal, lista över residensplatser, mall produktionsplan, mall marknadsplan, mall infobrev, mall avtal med arrangör, mall anställningsavtal, mall turnéresultat, mall publikstatistik, STIM licensansökan, STIM redovisning, lista över frilansande producenter samt lista över festivaler och utbudsdagar.

COACHING INFÖR ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG

Möjligheter till VERKSAMHETSBIDRAG där DCSyd också kan vara till hjälp för ansökan:

  • Om medlemmar är intresserade av att inleda en process om att söka verksamhetsbidrag från Kulturrådet så vill vi gärna coacha inför nästa ansökningsomgång. Den coachingen skulle i så fall pågå under hösten 2020, inför ansökan som lämnas in i mars 2021. Beslut om verksamhetsbidrag kommer ca nio veckor efter inlämnad ansökan.

  • Verksamhetsstöd för 2022 från Region Skåne och Malmö Stad söks under våren 2021.

English:

COACHING FOR PRODUCING CHOREOGRAPHERS AND GROUPS

During autumn 2019 we launched a new coaching and support service called Producentstödet. (Producig support). It is divided into modules; APPLICATION – PRODUCTION – SELLING&TOURING.

During 2020 we arrange the two modules PRODUCENTSTÖD: APPLICATION & PRODUCTION

As a juridisk member of DCSyd you have the possibility to receive coaching in your project when it comes to planning, applications and certain things related to production. We can also help you to organise your overlapping projects and single out what to focus on. Our members' work looks very different, so we also adjust the support accordingly. (If you are not yet a juridisk member but you want to start producing your own work within dance as performing arts, you can talk to us at DCSyd and also be selected to take part in the program.)

For more information and to receive the coaching and support service, please contact Jeanette Thuresson at jeanette@danscentrumsyd.se and describe why you would like to participate .

In addition to individual coaching, we share templates and documents with listed information that is necessary for applications, production and touring.

Carousel imageCarousel imageCarousel image

KULTURNYTT SR P1 - Dansscenen i Skåne ökar stort!

DANSSCENEN I SKÅNE ÖKAR STORT

Region Skåne fick under våren in 18 ansökningar för utvecklingsbidrag till konstnärliga dansproduktioner. Det är nästan fyra gånger så många som samma period 2015.

LYSSNA PÅ KULTURNYTT I P1 HÄR! (ca 1,5 minut långt inslag om Skånes dansscen, vilket börjar direkt i början av sändningen)